A A A

Veranderingen jeugd-ggz in 2015

Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe jeugdwet van kracht. Vanaf deze datum worden de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulpverlening. Deze wet geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, kortweg jeugd-ggz.

GGZ Delfland is zich aan het voorbereiden op deze veranderingen. Wij doen dit o.a. door inzichtelijk te maken wat we doen, waarom we dit doen en hoe we dit doen. Vanuit onze visie persoonlijke zorg dichtbij zorgen wij ervoor dat de jeugdigen en gezinnen zorg op maat krijgen. Dat zij toegerust zijn zo veel als mogelijk op eigen kracht en met behulp van een eigen netwerk gezond, evenwichtig en veilig op kunnen groeien.

Lees hier wat GGZ Delfland in uw gemeente kan betekenen?

Locatie De Gravin vanaf 20 oktober gesloten

Controleer goed op welke locatie uw volgende afspraak plaatsvindt. De juiste locatie staat in uw afspraakbevestiging!

Mocht u twijfelen, neemt u dan contact op met de receptie via telefoonnummer 015 – 2607607 of vraag het uw behandelaar.

Informatiebladen

Locaties & openingstijden

Twitter