A A A

De jeugdafdeling van GGZ Delfland

De jeugdafdeling van GGZ Delfland biedt 'Persoonlijke zorg dichtbij' aan kinderen en jeugdigen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Bij de jeugdafdeling van GGZ Delfland werken psychologen, artsen, psychiaters en verpleegkundigen samen om jou en je ouders zo goed mogelijk te helpen. Elk team bestaat uit 10 tot 15 medewerkers.

Om je aan te melden, heb je een verwijsbrief van de huisarts of via de gemeente nodig. Kijk hier voor meer informatie.

Wat kan GGZ Delfland in uw gemeente betekenen

GGZ Delfland is een middelgrote aanbieder met locaties in verschillende gemeenten uit de twee regio’s Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.  De kern van onze visie is: persoonlijke zorg dichtbij. Ons uitgangspunt is en blijft dan ook een sterke verankering en inbedding in de lokale en regionale gemeenschap om de gewenste zorg op maat te kunnen leveren door middel van maatschappelijk verantwoorde (keten)zorg. Lees hier wat GGZ Delfland in uw gemeente kan betekenen.

Informatiebladen

Telefoon & Openingstijden

Twitter