Informatie in verband met het coronavirus

Onze zorg gaat zoveel mogelijk door

Onze zorg gaat zoveel mogelijk door. Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen heeft GGZ Delfland maatregelen getroffen. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor jouw behandeling. Welke gevolgen dit voor jou heeft, lees je hier. Voor iedereen geldt...blijf alsjeblieft thuis als je koorts of verkoudheidsklachten hebt.  

Snel naar

Poliklinische afspraken

Groepsbehandelingen

Klinieken

Dagactiviteiten

Trainingen, adviezen en tips om mentaal fit te blijven

Veel gestelde vragen  

Informatie in begrijpelijke taal

Poliklinische afspraken

Je behandeling kan face to face, via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden. Dat spreek je samen met je behandelaar af.

 

Mag ik naar de poli komen?

GGZ Delfland wil cliënten, bezoekers en medewerkers een zo’n veilig mogelijke omgeving bieden. Daarom is het belangrijk dat iedereen die klachten heeft, net uit een risicogebied komt of in quarantaine zit ook daadwerkelijk thuis blijft. Wil je binnenkort een bezoek brengen aan een van onze locaties omdat je bijvoorbeeld een behandelafspraak hebt, doe dan binnen 48 uur voor je bezoek de corona check. Je weet dan zeker of je naar onze locatie mag komen. Neem een mondkapje mee, want het is verplicht die bij ons te dragen. 

Doe de corona check

 

Begeleiding naar afspraak

Je mag één naaste meenemen naar je afspraak op de polikliniek, mits deze persoon geen klachten heeft. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Word je alleen gebracht en gehaald door een naaste, dan vragen we je naaste buiten te wachten.

 

Belangrijke informatie voor je bezoek

Wij doen er alles aan om onze locaties zo veilig mogelijk te maken. Daarom nemen we maatregelen om jou, je naaste en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

  • De wachtkamers zijn zo ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Hierdoor kunnen minder mensen tegelijkertijd in de wachtruimte zitten. Kom daarom zo kort mogelijk voor je afspraak naar binnen
  • Bij de ingang staat een handalcoholpomp. Was je handen bij binnenkomst met handalcohol
  • Met pijlen en lijnen geven we de looproutes aan. Is de ruimte even wat krapper? Wacht dan tot de ander voorbij is
  • Er zijn stickers op de grond, op deuren en op tafels geplakt om iedereen te herinneren aan de 1,5 meter afstand
  • Er hangen posters met gedrags- en hygiëneregels. Houd je daar zo veel mogelijk aan

 

Afspraak via beeldbellen

Vind jouw behandeling digitaal plaats via beeldbellen en wil je weten hoe het werkt?

Lees de informatie over beeldbellen


Groepsbehandelingen

De meeste groepsbehandelingen gaan door. Soms wel op een andere locatie, zodat de ruimte geschikt is voor het aantal mensen en 1,5 meter afstand. Als deelnemer moet je klachtenvrij zijn. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht.


Klinieken

Vanwege corona, bijvoorbeeld bij een positieve test van jezelf, een cliënt of een medewerker, kunnen er tijdelijk andere regels gelden voor bezoek en verlof. Hierover wordt je geïnformeerd door jouw behandelaar. Als je verkoudheidsklachten of koorts hebt, kan je behandelaar besluiten je te testen op het coronavirus. Tot aan de testuitslag word je dan op je kamer verpleegd en mag je geen gebruik maken van de algemene ruimten.

 

Bezoek klinische cliënten

Een cliënt mag maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Alleen als er op een afdeling een cliënt positief op het coronavirus is getest, is bezoek op de betreffende afdeling tijdelijk niet mogelijk. Bezoekers van de klinische afdelingen worden dringend verzocht zich aan de 1,5 meter afstand te houden, en zijn verplicht een mondkapje te dragen.

Verlofregeling opgenomen cliënten

Als je bent opgenomen en met verlof wilt, dan gelden de regels van de afdeling waar je verblijft. Ook kan het zijn dat je hier samen met je behandelaar individuele afspraken over hebt gemaakt. Samen kijken jullie naar de meest passende oplossing om het contact met familie en naasten zo goed mogelijk te kunnen onderhouden.


Dagactiviteiten

Veel dagactiviteiten gaan door. Daar waar het kan, vinden de dagactiviteiten buiten plaats. Vinden activiteiten binnen plaats, dan is het dragen van een mondkapje verplicht. Ook sportactiviteiten, zowel binnen als buiten, gaan door. Cliëntenvervoer rijdt zo veel mogelijk. En ook de Delft City Shuttle service rijdt.


Trainingen, adviezen en tips om mentaal fit te blijven

Online trainingen

Ook in tijden van corona helpen we je je mentale weerbaarheid te versterken en psychische problemen te voorkomen of te bespreken. Bijvoorbeeld met onze gratis online trainingen voor iedereen vanaf 8 jaar. Sommige kun je onbegeleid en anoniem volgen. En bij sommige modules begeleidt een professional je op afstand. Er zijn zelfs een aantal online trainingen specifiek voor in coronatijd.

Bekijk ons aanbod online preventietrainingen

MIND biedt hulp

MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Heb je psychische klachten en zoek je antwoord op je vragen, contact, hulp, advies of misschien alleen wat afleiding? MIND biedt allerlei mogelijkheden die je in deze tijd kunnen helpen. Ook hebben ze iedere werkdag een livestream waarin ze vragen beantwoorden en gesprekken voeren met ervaringsdeskundigen en experts. Meer informatie vind je op de website van MIND.

Bezoek de website van MIND

Gezonde leefstijl

Corona heeft ook invloed op onze gezonde leefstijl. Hoe kun je die behouden in tijden van corona? Bij het Loket Gezond Leven zijn verschillende leefstijladviezen voor thuis ontwikkeld.

Bekijk de website van Loket Gezond Leven

Wat te doen als je thuis zit?

Onze collega's van GGZ Friesland hebben allerlei tips en suggesties op een rij gezet, die je helpen om je te vermaken nu je veel thuis zit. Ze hebben geprobeerd om er zoveel mogelijk variatie in aan te brengen. Zo is bijvoorbeeld een link te vinden naar online museumtours, tips voor zelf te maken spellen, wordt er stil gestaan bij luisterboeken en podcasts en ook bij kijktips. Bewegen moeten we ook niet vergeten nu we niet naar de sportschool gaan. Ook voor de creatieveling is er van alles te doen. En ze geven tips hoe je met elkaar in contact kunt blijven, ook al zit je thuis.

Bekijk de tips en suggesties


Veel gestelde vragen

Is het veilig?

Alle locaties zijn ingericht volgens de RIVM-richtlijnen. Daarbij kun je denken aan looproutes, posters met gedragsregels en aanpassing van de groepsgrootte tijdens bijvoorbeeld groepsbehandelingen of dagactiviteiten. Deze aanpassingen zijn nodig om de 1,5 meter afstand, en daarmee de veiligheid, te kunnen waarborgen.

 

Wat als ik mij onveilig voel?

Voel je je, ondanks de maatregelen die er genomen zijn, onveilig? Dat snappen we. Bespreek dit met je behandelaar, zodat er gekeken kan worden naar een passende oplossing, zodat dit gevoel wordt weg genomen.

 

Ik voel mij ziek worden, wat moet ik doen?

Ga niet naar de afspraak als je klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Een dag voorafgaand aan de afspraak word je gebeld door de behandelaar, waarbij je dit kan aangeven. Heb je de dag van de afspraak zelf klachten? Neem dan contact op met je behandelaar en overleg of je afspraak ook via beeldbellen kan of dat hij verzet wordt.


Informatie in begrijpelijke taal

Het is belangrijk dat iedereen de informatie begrijpt. Het Jeroen Bosch ziekenhuis heeft daarom een overzicht gemaakt van websites in begrijpelijke taal. Bijvoorbeeld voor wie moeite heeft met lezen en schrijven. Of voor wie een andere taal spreekt.

Bekijk het overzicht van websites in begrijpelijke taal