Informatie in verband met het coronavirus

Onze zorg gaat zoveel mogelijk door

Zeker in deze crisistijden is het belangrijk dat de begeleiding en behandelingen van patiënten en/of families met psychische problemen doorgaan. Huisartsen en andere verwijzers kunnen, als er sprake is van (acute) psychische problemen (complex of minder complex) of calamiteiten, hun patiënten blijven (door)verwijzen of indien zij behoefte hebben aan advies, onverminderd een beroep doen op GGZ Delfland. Veel behandelingen worden via beeldbellen gedaan. Bij patiënten die zieker worden of die bij digitaal contact niet de noodzakelijke behandelresultaten behalen, wordt face-to-face contact weer opgestart. De crisisdienst doet crisisbeoordelingen.

Direct naar

Een patiënt aanmelden

Spoed