Mentale weerbaarheid versterken

Preventietrainingen volwassenen

We bieden preventietrainingen aan volwassenen om de mentale weerbaarheid te versterken maar ook omdat we psychische problemen zo vroeg mogelijk willen voorkomen of beperken.

Waarom kan een training interessant zijn?

Je kunt bijvoorbeeld aanhoudende zorgen, spanning, stress, slaapproblemen en verlieservaringen psychische klachten ontwikkelen. Als je deze psychische klachten vroegtijdig herkent en kunt ingrijpen, kun je ervoor zorgen dat klachten zich niet verergeren of zelfs minder worden. We bieden voorlichting, deskundigheidsbevordering en workshops over diverse onderwerpen zoals omgaan met pesten, opkomen voor jezelf, piekeren, mindfulness, omgaan met chronische ziekten en met ouder worden. Daarnaast geven we trainingen waarin je leert anders te denken en daardoor minder te piekeren, of beter om te gaan met stress.

Een overzicht van onze preventietrainingen

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de preventietrainingen die we bieden aan volwassenen.

Alle trainingen bestaan uit zes bijeenkomsten van twee uur. Naast trainingen bieden we ook workshops aan. Workshops bestaan uit één bijeenkomst van twee uur.

Bekijk het totale aanbod van trainingen en workshops voor volwassenen en ouderen in 2019

Binnenkort vind je hier het aanbod van trainingen en workshops voor volwassenen en ouderen in 2020.

Trainingen getuigen huiselijk geweld

Verbaal en/of fysiek geweld binnen het gezin heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Bijvoorbeeld vrouwen die te maken hebben gehad met (de dreiging van) huiselijk geweld ondervinden duidelijk de psychische gevolgen hiervan. Ze zijn soms angstig en onzeker. Of, ouders die vaak ruzie hebben, kunnen het vertrouwen kwijtraken in hun rol als opvoeder. Door het relationele geweld zijn de kinderen kwetsbaar. Zij zijn ontvankelijk voor het opgroeien in een onveilige gezinssituatie. Het vergroot de kans op psychische problemen bij hen en de mogelijkheid dat zij later zelf in volwassen relaties dader of slechtoffer worden van geweld.

Om ervaringen met huiselijk geweld te leren verwerken, te oefenen in sociale contacten en te leren wat een gezonde partnerrelatie is, bieden we trainingen voor verschillende doelgroepen.

Bekijk de trainingen huiselijk geweld

Trainingen mantelzorgers

Als mantelzorger zorg je intensief voor een ander. Dat is dankbaar werk, maar niet altijd even makkelijk. Je levert vaak in op eigen activiteiten, vrienden en de zorg voor jezelf. Tegelijk zijn er emoties want je naaste is ziek, en misschien twijfel je of je het allemaal wel goed doet. Mantelzorgers verdienen goede uitleg over bijvoorbeeld de rol als mantelzorger, de ziekte waar je mee te maken hebt, en ondersteuning zodat je jezelf niet voorbij loopt.

We bieden daarom diverse trainingen, waarin je leert om te gaan met bepaalde psychische stoornissen, met eigen gevoelens van over bezorgdheid, schuld of machteloosheid, waarin je grenzen leert stellen, voor jezelf op leert komen en tussen alle zorg door ook leert ontspannen en plezier te maken.

Aanmelden of meer weten?

Aan de preventietrainingen en workshops zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam.

Wil je informatie over een training of workshop, of wil je weten welke trainingen en workshops binnenkort worden gegeven, neem dan contact op met het team preventie van Doel Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail doelpreventie@ggz-delfland.nl.