Mentale weerbaarheid versterken

Preventietrainingen volwassenen

Onze bijeenkomsten op locatie zijn grotendeels weer gestart onder voorwaarde van de RIVM-maatregelen. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van onze gratis online trainingen

We bieden preventietrainingen aan volwassenen om de mentale weerbaarheid te versterken maar ook omdat we psychische problemen zo vroeg mogelijk willen voorkomen of beperken.

Waarom kan een training interessant zijn?

Je kunt bijvoorbeeld aanhoudende zorgen, spanning, stress, slaapproblemen en verlieservaringen psychische klachten ontwikkelen. Als je deze psychische klachten vroegtijdig herkent en kunt ingrijpen, kun je ervoor zorgen dat klachten zich niet verergeren of zelfs minder worden. We bieden voorlichting, deskundigheidsbevordering en workshops over diverse onderwerpen zoals omgaan met pesten, opkomen voor jezelf, piekeren, mindfulness, omgaan met chronische ziekten en met ouder worden. Daarnaast geven we trainingen waarin je leert anders te denken en daardoor minder te piekeren, of beter om te gaan met stress.

Een overzicht van onze preventietrainingen

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de preventietrainingen die we bieden aan volwassenen.

Alle trainingen bestaan uit zes bijeenkomsten van twee uur. Naast trainingen bieden we ook workshops aan. Workshops bestaan uit één bijeenkomst van twee uur.

Dip of depressieve gevoelens

We merken vanuit de praktijk dat volwassenen en jongeren vaak lang rondlopen met somberheidsklachten en depressieve gevoelens. Zij vinden het moeilijk om hierover met anderen te praten en de juiste hulp te vinden. Of de drempel naar hulpverlening lijkt te hoog. Hier willen wij verandering in brengen. Ons doel is het voorkomen en verminderen van somberheidsklachten en depressieve gevoelens.

Het is goed mogelijk om bij somberheidsklachten en depressieve gevoelens een depressie te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat preventieve interventies bijdragen aan het voorkomen van depressie met wel 30% (trimbos.nl). Dat betekent dat één op de drie depressies voorkomen kan worden.

Zelfstandig aan de slag met jouw dip of depressieve gevoelens

Trainingen getuigen huiselijk geweld

Verbaal en/of fysiek geweld binnen het gezin heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Bijvoorbeeld vrouwen die te maken hebben gehad met (de dreiging van) huiselijk geweld ondervinden duidelijk de psychische gevolgen hiervan. Ze zijn soms angstig en onzeker. Of, ouders die vaak ruzie hebben, kunnen het vertrouwen kwijtraken in hun rol als opvoeder. Door het relationele geweld zijn de kinderen kwetsbaar. Zij zijn ontvankelijk voor het opgroeien in een onveilige gezinssituatie. Het vergroot de kans op psychische problemen bij hen en de mogelijkheid dat zij later zelf in volwassen relaties dader of slechtoffer worden van geweld.

Om ervaringen met huiselijk geweld te leren verwerken, te oefenen in sociale contacten en te leren wat een gezonde partnerrelatie is, bieden we trainingen voor verschillende doelgroepen.

Bekijk de trainingen huiselijk geweld

Trainingen mantelzorgers

Als mantelzorger zorg je intensief voor een ander. Dat is dankbaar werk, maar niet altijd makkelijk. Je levert vaak in op eigen activiteiten, vrienden en de zorg voor jezelf. Tegelijk heb je te kampen met heftige emoties want je naaste is ziek. En misschien twijfel je of je het allemaal wel goed doet. Mantelzorgers verdienen goede uitleg over bijvoorbeeld de rol als mantelzorger, de ziekte waar je mee te maken hebt en ondersteuning zodat je jezelf niet voorbijloopt.

Daarom bieden we hen gratis workshops, trainingen en individuele ondersteuning zodat ze hun mentale weerbaarheid kunnen versterken.

Bekijk het actuele aanbod van workshops voor mantelzorgers

Bekijk het actuele aanbod van trainingen voor mantelzorgers 

Lees meer over de individuele ondersteuning voor mantelzorgers

Trainingen via de gemeente

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor hun inwoners. Iedere gemeente koopt zijn eigen zorg in. Daardoor is het aanbod ook in iedere gemeente anders. Jaarlijks maken wij per gemeente afspraken. Op dit moment bieden we trainingen aan in de gemeenten Delft, Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Vlaardingen.

Aanmelden of meer weten?

Aan de preventietrainingen en workshops zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam.

Wil je informatie over een training of workshop, of wil je weten welke trainingen en workshops binnenkort worden gegeven, neem dan contact op met het team preventie van Doel Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail doelpreventie@ggz-delfland.nl.