Familie en naasten

Familie en vrienden hebben een positieve invloed op het herstel. Daarom betrekken we hen met toestemming van de cliënt zoveel mogelijk bij de hulpverlening.

Samenwerken aan herstel

Een cliënt mag altijd iemand meenemen naar een afspraak of behandeling. Als familielid of vriend ben je voor ons namelijk van onschatbare waarde. Daarbij kun je voor degene die de behandeling ondergaat een grote steun zijn. Omdat je de cliënt goed kent, kun je een goed beeld geven van wat er speelt en welke hulp nodig is. Mocht het contact met familie of belangrijke naasten niet optimaal zijn maar is dit wel beter voor het herstel, dan kan de behandelaar helpen om het contact te herstellen.

Vanaf het begin van de behandeling heb je een vast contactpersoon. Dit is altijd een betrokken hulpverlener. Deze persoon zal je informeren, adviseren en passende ondersteuning aanbieden als dat nodig is. Als je vragen of twijfels hebt dan kun je die ook met deze persoon bespreken. Ook voor ons is het prettig om namens de familie één contactpersoon te hebben, die zorgt voor verspreiding van informatie naar andere familieleden of naasten.

Informatie verstrekken aan familie

De behandelaar heeft toestemming van de cliënt nodig om informatie te verstrekken aan familie en naasten. Met de cliënt en de familie worden afspraken gemaakt over welke informatie de familie ontvangt. Deze afspraken worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

Als een cliënt niet wil dat er familie en naasten worden geïnformeerd, gaat de behandelaar na waarom dit het geval is en of de cliënt bereid is van mening te veranderen. De behandelaar informeert met medeweten van de cliënt de familie over de geleverde inspanningen en het resultaat daarvan.

Ondersteuning voor familie en naasten

Als een naaste psychische klachten heeft, kan dat een grote impact hebben. Gevoelens van machteloosheid, onzekerheid en verdriet zijn normaal. We vinden het belangrijk om familie en naasten op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Je hoort van ons wat er aan de hand is en hoe je daarmee om kunt gaan. Daarnaast bieden wij emotionele en praktische ondersteuning door psycho-educatie, voorlichtingsbijeenkomsten en vaardigheidstrainingen.

Trainingen voor mantelzorgers

Als mantelzorger zorg je intensief voor een ander. Dat is dankbaar werk, maar niet altijd makkelijk. Je levert vaak in op eigen activiteiten, vrienden en de zorg voor jezelf. Tegelijk heb je te kampen met heftige emoties want je naaste is ziek. En misschien twijfel je of je het allemaal wel goed doet. Mantelzorgers verdienen goede uitleg over bijvoorbeeld de rol als mantelzorger, de ziekte waar je mee te maken hebt en ondersteuning zodat je jezelf niet voorbij loopt.

We bieden daarom diverse trainingen, waarin je leert om te gaan met bepaalde psychische stoornissen, met eigen gevoelens van overbezorgdheid, schuld of machteloosheid, waarin je grenzen leert stellen, voor jezelf op leert komen en tussen alle zorg door ook leert ontspannen en plezier te maken.

Voor informatie en met vragen over de trainingen voor mantelzorgers kun je contact opnemen met het team Preventie van Doel Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail doelpreventie@ggz-delfland.nl.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon staat klaar voor familie en naasten van cliënten van GGZ Delfland. Als je als familie of naaste te maken hebt met iemand met psychiatrische problemen, kan dat namelijk erg belastend zijn en veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld over de manier waarop hulp wordt geboden, over de omgang met de cliënt of vragen over het ziektebeeld. Daarbij kun je zelf ook steun nodig hebben. Maar ook bij twijfels over de zorg kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in dienst bij de Landelijke Vereniging van familievertrouwenspersonen (LSFVP) en is daarmee volledig onafhankelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft zonder jouw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverleners.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor je doen?

 • De weg wijzen naar informatievoorziening en hulp
 • Een luisterend oor bieden
 • Adviseren en ondersteunen bij het contact met hulpverleners
 • Advies en ondersteuning bij een klachtenprocedure

De familievertrouwenspersoon van GGZ Delfland is:

Wim van Lierop
w.vanlierop@lsfvp.nl
06 55 45 94 49
Sint Jorisweg 2, 2612 GA Delft

Meer informatie over familievertrouwenspersonen is te vinden op www.lsfvp.nl.

Familieraad

In de familieraad zitten familieleden en naasten van cliënten die zorg ontvangen van GGZ Delfland. Zij weten als geen ander hoe het is als een vriend of geliefde psychiatrische klachten heeft en behartigen vanuit dat oogpunt de gezamenlijke belangen van al deze mensen. Belangrijkst daarbij is de samenwerking tussen cliënten, familie en hulpverlening. Daarnaast toetsen zij het beleid van GGZ Delfland als het gaat om de aangeboden zorg.

Waar de familieraad zich hard voor maakt:

 • Een goede informatievoorziening aan familie en naasten
 • Zorg gericht op de optimalisering van herstel
 • Een voor de cliënt en familie goede overdracht van het ene naar het andere team of behandelaar
 • Goede huisvesting voor opgenomen cliënten
 • Veilige zorg
 • Het open staan van GGZ Delfland voor klachten van familie en naasten
 • Een duidelijk verlofbeleid

Wil je ook deelnemen aan de familieraad of wil je graag contact, mail dan naar familieraad@ggz-delfland.nl.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 27 van 36

Veelgestelde vragen

Ik maak me zorgen om de behandeling van mijn familielid of naaste. Wat kan ik doen?

We raden je aan om eerst met je familielid of naaste te praten. Als hij of zij het goed vindt, kun je samen in gesprek met de behandelaar. Een cliënt mag altijd iemand meenemen naar een afspraak.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je familielid of naaste niet wil dat je contact hebt met de behandelaar. Ook kan de cliënt weigeren dat de behandelaar informatie met je deelt. Die wens moet een behandelaar vanwege privacyregels respecteren. In zo'n geval kun je contact opnemen met de familievertrouwenspersoon.

Ik ben niet tevreden over de samenwerking met de behandelaar van mijn familielid of naaste, wat nu?

We adviseren je om dit allereerst met de behandelaar te bespreken. Vertel wat je verwachtingen zijn. Andersom kan de behandelaar vertellen wat hij of zij van jou verwacht. Het is in ieders belang dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn. Kom je er met de behandelaar niet uit, dan kun je een afspraak maken met de familievertrouwenspersoon.

Mijn naaste is opgenomen, kan ik daar met iemand over praten?

Ja, dat kan. Je kunt deze vraag stellen aan de hulpverleners van je naaste. Je kunt ook contact opnemen met de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon staat klaar voor familie en naasten van cliënten van GGZ Delfland, om steun te bieden en vragen te beantwoorden.

Kan ik het dossier van mijn partner of familielid inzien?

Een dossier is alleen in te zien door de cliënt en zijn of haar behandelaar. Als partner of familie heb je geen inzage tenzij de cliënt er toestemming voor geeft. Dit geldt ook als de partner of het familielid is overleden. De behandelaar beslist dan nadat hij de belangen van de overledene en die van de partner of de familie heeft afgewogen.

Kan ik inzage krijgen in het dossier van mijn kind?

Bij kinderen jonger dan zestien jaar mogen ouders het dossier inzien. De behandelaar mag inzage weigeren als hij denkt dat het in het nadeel is van jouw kind. Ook kan de behandelaar beslissen dat ouders delen van het dossier niet mogen lezen omdat daar privacygevoelige gegevens van het kind of van derden in staan.

Ik heb nu hulp nodig!