A A A

Algemene voorwaarden, Persvoorlichting ....

Hoe snel wordt u geholpen

Een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd.

Lees meer

Uw mening telt

Wij horen graag van u wat we al goed doen of wat nog beter kan. 

Lees meer

Hulp nodig voor uw kind?

Maakt u zich zorgen over de psychische gezondheid of het gedrag van uw kind?

Lees meer

Gebruikersvoorwaarden

GGZ Delfland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. GGZ Delfland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van GGZ Delfland is voor eigen rekening en risico. GGZ Delfland sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. GGZ Delfland behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. GGZ Delfland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks

De website van GGZ Delfland bevatten hyperlinks naar websites die buiten het domein van GGZ Delfland liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. GGZ Delfland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is voor risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GGZ Delfland is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, logo’s en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze openaar te maken, te kopieren, te downloaden of te verspreiden. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerders van deze website.

Door de website van GGZ Delfland te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Bescherming van persoonsgegevens

Voor GGZ Delfland is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de website van GGZ Delfland van groot belang. GGZ Delfland beoogt daarom een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen kan evenwel naar persoonlijke gegevens worden gevraagd.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens staat in het privacy statement.

Informatie voor verwijzers

Informatie die voor verwijzers van toepassing is.

Lees meer

Informatiebladen

Alle informatie in PDF vorm.

Lees meer

Vacatures & Stages

Hier vindt u alle vacatures en stageplekken

Lees meer

Het Leerhuis

Het Leerhuis richt zich op opleiding, bij- en nascholing en onderzoek.

Lees meer