Hoe kunnen we je helpen?

Grip Delfland biedt basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan volwassen. Dat betekent lichte kortdurende behandelingen bij milde klachten en problemen. 

Wat wij weten over stoornissen

Bij Grip Delfland behandelen we een groot aantal psychische stoornissen.

Selecteer een stoornis

Behandelingen die we bieden

Samen kijken we welke behandeling het beste bij je past.

Zie behandelingen

Waar vind je onze locaties

Onze locaties zitten verspreid over de regio's Haaglanden en Rijnmond. Zo vind je altijd een locatie bij je in de buurt.

Vind een locatie

Basis geestelijke gezondheidszorg

Wat kun je van ons verwachten?

Grip Delfland biedt behandelingen die vallen onder de basis geestelijke gezondheidszorg. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater, e-health behandeling (behandeling via internet) en een combinatie van gesprekken bij de psycholoog en e-health. Voor een behandeling bij Grip Delfland heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

 

Het verschil met specialistische geestelijke gezondheidszorg

De huisarts weet vaak wel of je met jouw psychische klachten het beste naar de basis of specialistische ggz kan worden verwezen. Waar je naar verwezen wordt hangt af van de ernst en complexiteit van jouw klachten.

De basis ggz is er voor relatief lichte en voor stabiel chronische psychische klachten. Ervaar je echter op meerdere levensgebieden ernstige problemen of is er sprake van ernstige suïcidaliteit dan word je niet naar de basis maar naar de specialistische ggz verwezen. Dat geldt ook als er neuropsychologisch onderzoek, IQ- en/of persoonlijkheidsonderzoek nodig is.

Wanneer je lijdt aan een bipolaire of psychotische stoornis dan kan je alleen bij voldoende stabiliteit bij Grip Delfland behandeld worden. In andere gevallen biedt de specialistische ggz een beter passende behandeling.

Er zijn enkele stoornissen die én niet bij Grip Delfland én niet bij GGZ Delfland behandeld kunnen worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld eetstoornissen. Ook zorg die niet door de verzekeraar wordt vergoed, zoals zorg bij relatieproblemen, bieden wij niet.

 

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit verschillende zorgverleners (psychologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten, ambulant verpleegkundigen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) die je vanuit hun specifieke deskundigheid kunnen begeleiden. Zij zitten verspreid over meerdere locaties in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. Wie jouw behandelaar wordt, hangt onder meer af van de aard van je klachten en de geadviseerde behandeling. Heb je specifieke wensen wat betreft je behandeling, denk bijvoorbeeld aan de dagen waarop je een afspraak wilt, een mannelijke of vrouwelijke behandelaar, of de behoefte aan de behandeling in een andere taal, laat dit dan weten. Daar waar het kan, komen we daar aan tegemoet. Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in je behandelaar. Is dat vertrouwen er niet dan kun je in overleg met je behandelaar overstappen naar een andere behandelaar.

 

Hulp bij een chronische stoornis

Is jouw stoornis chronisch, ben je redelijk stabiel en heb je een laag tot matig risico op terugval in ernstige problematiek, dan kun je ook bij Grip Delfland terecht. We bieden je periodiek contact in een lage frequentie. Het doel van de behandeling is om je stabiel te laten blijven. We zetten daarvoor individuele contacten en e-health in. Als je behoefte hebt aan medicatieonderhoud, preventie die zorg gerelateerd is of zorgcoördinatie, begeleiden we je ook daarin. De bedoeling is dat je je eigen kracht inzet en behoudt.

Van hier naar mij

Hulp en ondersteuning

Praktische informatie voor iedereen die direct of indirect met een stoornis te maken heeft.

Overig aanbod

Onze andere zorglabels

GGZ
Delfland

Bij GGZ Delfland helpen we cliënten met ernstige of meerdere psychische stoornissen die hun dagelijks functioneren flink verstoren. Steeds meer hulp geven we thuis of via de polikliniek, bijvoorbeeld dagbehandeling in deeltijd of intensieve thuisbehandeling. Hierdoor kan opname vaak voorkomen worden. Maar, soms moet iemand toch worden opgenomen. Daarom hebben we ook moderne klinieken voor intensieve, kort- of langdurende behandeling en begeleiding.

Ga naar GGZ Delfland

Doel
Delfland

Doel Delfland helpt cliënten hun leven weer op te pakken en samen met anderen actief bezig te zijn. Dagbesteding, creatieve activiteiten, sportactiviteiten, inloop, workshops en individuele trajectbegeleiding zijn daarbij van groot belang. We bieden beschermde woonvoorzieningen, helpen met re-integratie en het opdoen van werkervaring bij een van onze bedrijven of partners.

Ga naar Doel Delfland

Persoonlijke zorg dichtbij

Werken bij

We zoeken medewerkers om voor te zorgen, zodat je als medewerker kan doen waar je goed in bent en enthousiast van wordt: zorgen voor mensen.


Bekijk alle vacatures

Over ons

GGZ Delfland

GGZ Delfland helpt mensen met psychische stoornissen, variërend van licht tot ernstige en complexe problematiek. We hebben een behandelaanbod in basis geestelijke gezondheidszorg, in de specialistische geestelijke gezondheidszorg en voor huisartsen, de zogenoemde Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH-ggz). Daarnaast bieden we onze cliënten allerlei vormen van begeleiding om de draad van hun leven weer op te kunnen pikken.

GGZ Delfland is de moederorganisatie. Vanuit Grip Delfland bieden we basis geestelijke gezondheidszorg en POH, en vanuit Doel Delfland begeleiding en ondersteuning.

Veelgestelde vragen