Lid van de cliëntenraad

Het verhaal van Bianca en Robert

GGZ Delfland heeft een cliëntenraad die onafhankelijk én zelfstandig de belangen behartigt van alle cliënten. In 2018 werd deze raad groter: er kwamen meer leden bij en de leden zelf groeiden ook. Hoe komt de cliëntenraad op voor onze cliënten? En, wat betekent het eigenlijk om lid te zijn van de cliëntenraad? Daar kunnen Bianca Remers en Robert Menkhorst een duidelijk antwoord op geven.

 

De cliëntenraad is actief op alle locaties van GGZ Delfland. Het belangrijke orgaan bewaakt de kwaliteit van zorg in onze organisatie. Bianca Remers, lid van de cliëntenraad legt uit: "Als cliënt kun je meedenken en meepraten over de zorg die GGZ Delfland biedt. Als er nieuwe plannen op tafel liggen, worden we vanaf het begin tot het eind meegenomen. We hebben medezeggenschap. Vooral bij zaken die invloed hebben op het welzijn van cliënten wordt het advies van de cliëntenraad gevraagd. Denk daarbij aan renovaties van klinieken, eten en drinken, roken en privacy. Als we ergens ruimte voor verbetering zien, komen wij met een voorstel. Het is een mooie taak om er samen mede voor te zorgen dat iedere cliënt hier onder goede omstandigheden zorg krijgt." De cliëntenraad heeft verschillende speerpunten, zoals de inzet van meer ervaringsdeskundigen, het bevorderen van gezamenlijke besluitvorming en het beter informeren van cliënten over hun rechten.

 

Belangrijke stem

In het afgelopen jaar maakte de cliëntenraad een groei door van twee naar acht leden. Robert Menkhorst, die ook in 2018 lid werd, vertelt hoe dat voor hem ging: "Net als de meesten hoorde ik via via dat de cliëntenraad bestaat en medezeggenschap heeft. Ik wilde me inzetten voor de sportfaciliteiten op de locatie in Schiedam, omdat ik hoorde dat de sportzaal daar weggaat vanwege de renovatie. Daarom heb ik toen voor een functie in de raad gesolliciteerd. We hebben een belangrijke stem in het sportbeleid. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er verbeteringen worden doorgevoerd en erbij helpen dat de cliënten ook in de toekomst toegang houden op goede sportfaciliteiten." Voor de sportzaal komen andere zaken in de plaats, zo maken de huidige entrees plaats voor tuinkamers waar cliënten kunnen fitnessen. Ook wordt er in de buurt gezocht naar een geschikte sportzaal.

 

“Beter in mijn vel”

De cliëntenraad groeide in aantal, maar de leden zelf maakten ook een mooie groei door. Bianca Remers: "Ik ben als persoon nu verder gekomen dan toen ik begon aan mijn werk bij de cliëntenraad, omdat ik steeds meer leer. Zo volg ik nu een cursus over relevante wetgeving en onze voorzitter en vicevoorzitter doen een cursus voorzitterschap. Bovendien mogen we alle trainingen en cursussen doen op het gebied van zeggenschap. Zo kun je veel kennis op doen." Robert Menkhorst vult aan: "Van actief zijn in de cliëntenraad groei je zelf ook. Eerst klapperde ik bijvoorbeeld met mijn oren van alle vaktaal en afkortingen die je binnen de organisatie hoort, maar nu weet ik hoe dingen gaan. Deze taak geeft me het gevoel dat ik ertoe doe en dat ik bijdraag aan een betere organisatie en een betere wereld. Mijn persoonlijke leven is daardoor meer op de rit gekomen en ik zit beter in mijn vel."

 

Zichtbaarder worden

De groei die de leden van de cliëntenraad doormaken, is ook van waarde voor het leven na de behandeling. "Wat je hier leert, is een mooie opstap naar een vaste baan in de toekomst. Je staat niet stil, maar bent volop in ontwikkeling", vertelt Remers. Wat deze leden betreft krijgt de raad meer bekendheid. Menkhorst: "Onze mening is wat waard binnen GGZ Delfland. Er wordt iets mee gedaan. Met ons werk kunnen we cliënten echt helpen en we worden er als persoon dus ook beter van. Dat gunnen we meer mensen en daarom gaan we ons er actief voor inzetten om beter zichtbaar te zijn onder andere cliënten."