Praktijkondersteuning voor huisartsen

Ondersteuning binnen de vertrouwdheid van de praktijk

Een praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) beantwoordt vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg binnen de vertrouwdheid van de huisartsenpraktijk. Tot het takenpakket van de poh-ggz behoren het signaleren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen (in samenwerking met de huisarts). De poh-ggz zet zich in voor het helder krijgen van de psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding en psycho-educatie. Als er doorverwezen moet worden, zorgt de praktijkondersteuner dat de patiënt snel op de juiste plek terecht komt. De poh-ggz werkt onder jouw verantwoordelijkheid, je blijft de formele verwijzer.

De poh-ggz kan een waardevolle bijdrage leveren op de volgende zorgactiviteiten:

  • probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
  • opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
  • geven van psycho-educatie
  • begeleiden en ondersteunen van zelfmanagement
  • interventies gericht op verbetering van functioneren
  • geïndiceerde preventie
  • zorggerelateerde preventie
  • terugvalpreventie

GGZ Delfland draagt de risico's

De kosten voor een praktijkondersteuner zijn € 49,55, exclusief btw per uur. Verlof- en verzuimuren brengen wij niet in rekening. Als je een poh-ggz inzet in je praktijk, treedt GGZ Delfland op als werkgever en neemt de bijbehorende plichten en risico’s op zich. Bovendien heb je de zekerheid van vervanging bij verzuim van de vaste poh-ggz en heb je minder administratieve lasten. GGZ Delfland voorziet, btw-vrij, in ervaren ambulante ggz-medewerkers. Daarnaast zorgt GGZ Delfland ervoor dat de praktijkondersteuner de basisopleiding heeft gevolgd en volgen wij nauwgezet de landelijke ontwikkelingen binnen de functie poh-ggz. Wij zullen onze medewerkers tijdig en adequaat voorzien van scholing om de kennis en kwaliteit actueel te houden volgens het landelijke profiel.

Een praktijkondersteuner die past bij jouw praktijk

Afhankelijk van de populatie die is verbonden aan de praktijk, de gewenste inzet van uren en de beschikbare ruimte in de praktijk, gaan we op zoek naar een geschikte poh-ggz. De praktijkondersteuner van GGZ Delfland werkt onafhankelijk in de praktijk en sluit aan bij de sociale kaart van de praktijk en bestaande samenwerkingsrelaties. Op die manier zal de poh-ggz altijd goed in staat zijn om de best passende zorg te adviseren aan jou en jouw patiënten.

Heb je interesse in een poh-ggz of wil je meer weten? Neem dan contact op met Jeannette Lindenburg via e-mail j.lindenburg-immers@ggz-delfland.nl.