Om de onderlinge band te versterken

Moeder-kind training (1,5 t/m 6 jaar)

In de training wordt de band tussen moeder en kind versterkt door samen te spelen en te knutselen. In een apart programma krijgen moeders informatie over de ontwikkeling van kinderen, de gevolgen van huiselijk geweld, steun bij verwerking, veiligheid, de relatie met de vader en de omgeving. De kinderen leren over gevoelens, hebben het over ruzie en vriendschap door boekjes die voorgelezen worden, liedjes te zingen, te knutselen en te spelen met een poppenkast. De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur.

 

Voor wie?

Voor moeders en hun kinderen (1,5 t/m 6 jaar) die te maken hebben gehad met huiselijk geweld

Aanmelden of meer weten?

Aan de preventietrainingen zijn geen kosten verbonden. Ook heb je geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam. Wil je meer informatie over de training of weten wanneer deze training wordt gegeven, neem dan contact op met het team jeugdpreventie van GGZ Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail teamjeugdpreventie@ggz-delfland.nl.