Om de ouder-kind band te versterken

Storm en spetters (4 t/m 7 jaar)

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gestart met het gezamenlijk zingen van liedjes. Ouders gaan een gedeelte van de bijeenkomst naar een andere ruimte. Daarna spelen ouders en kinderen samen; ouders oefenen dan met wat ze in het oudergedeelte hebben geleerd. Tijdens spel- en knutselactiviteiten wordt geprobeerd de ouder-kind band te versterken. Ouders leren in de oudermomenten welke angsten van hun kind te maken kunnen hebben met het huiselijk geweld en ze leren over het belang van leuke dingen doen met je kind. De kinderen leren in hun themabijeenkomsten over veilig boos zijn en over het hebben van leuke en nare geheimen. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van een uur en drie kwartier voor de verzorgende ouder en zijn/haar kind(eren).

 

Voor wie?

Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en hun verzorgende ouder die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

Aanmelden of meer weten?

Aan de preventietrainingen zijn geen kosten verbonden. Ook heb je geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam. Wil je meer informatie over de training of weten wanneer deze training wordt gegeven, neem dan contact op met het team jeugdpreventie van GGZ Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail teamjeugdpreventie@ggz-delfland.nl.