Jeugdhulp Rijnmond

GGZ Delfland helpt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met lichte of ernstige psychische problemen om de regie over hun leven te hervinden. Hun wensen en behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Samen kijken we wat de beste behandeling is. We proberen problemen op te lossen of leren kinderen en ouders om te gaan met de klachten.

We zijn een regionale instelling met locaties in diverse gemeenten. Binnen de regio Rijnmond hebben wij twee locaties: Schiedam en Bergschenhoek. Daar bieden wij een breed zorgaanbod volgens de (inter)nationale richtlijnen.

Wat kun je van ons verwachten?

Na de aanmelding door de huisarts, medisch specialist of gemeente vindt bij ons altijd een beoordeling plaats door een professional. Daarbij kijken we zowel naar de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige, de mogelijkheden van de ouders (of naasten) op het gebied van opvoeden, als de gezinssituatie.

Uitgangspunt van onze jeugdhulp is de vraag van de jeugdige en zijn ouders of naasten. In een eerste gesprek wordt deze hulpvraag samen met het kind en de ouders uitgewerkt en vertaald naar te behalen doelen en resultaten. Vervolgens worden de afspraken in een hulpverleningsplan met de jeugdige en de ouders opgesteld, ondertekend en regelmatig geëvalueerd. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de behandeling vragen we het kind vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten daarvan gebruiken we om het behandeleffect te meten.

In onze visie is specialistische jeugdhulp een tijdelijke toevoeging aan de zorg van de huisarts of het lokale team van de gemeente. De huisarts en het lokale team vormen de basis. Indien nodig schakelen wij de hulp in van het lokale team, bijvoorbeeld als er binnen het gezin meerdere kinderen gebruik maken van jeugdhulp.

Met wie werken we samen?

Soms speelt er meer dan een psychisch probleem. Misschien zijn er opvoedingsvragen, heeft het kind ook lichamelijke klachten of is er sprake van een verstandelijke beperking. Om goed en volledig in de zorgbehoefte te voorzien, werken wij samen met andere zorgaanbieders.

  • Enver: voor opvoedondersteuning
  • Middin: voor de zorg bij verstandelijke beperking
  • Kinderartsen Franciscus Gasthuis: voor de laagfrequente ADHD-medicatiecontrole
  • miSenso

Onze wachttijden

Uitgangspunt is dat de zorg zo snel mogelijk na ontvangst van de aanmelding start, mits alle benodigde gegevens aanwezig zijn.

Bekijk hier onze actuele wachttijden voor de locaties Bergschenhoek en Schiedam

Benodigde gegevens

Wij hebben altijd de toestemming van de beide gezaghebbende ouders nodig. Eerder kunnen wij de jeugdige en naasten niet uitnodigen voor een gesprek en kan de zorg niet starten. Indien de gemeente de verwijzer is hebben wij naast de officiële verwijzing ook het ondersteuningsplan nodig. Op basis hiervan kunnen wij de aanmelding beoordelen en de juiste zorg toewijzen. Dit voorkomt ook dat degene die hulp nodig heeft, steeds weer dezelfde informatie moet verstrekken voor het verduidelijken van de hulpvraag.

Contactgegevens

Locatie Bergschenhoek
Noorderparklaan 10
2662 DJ Bergschenhoek
010 521 11 70

Locatie Schiedam
Vlietlandplein 2
(4e verdieping, via B-liften)
3118 JH Schiedam
010 246 38 35

Ons behandelaanbod

GGZ Delfland heeft een zeer flexibel aanbod dat goed aansluit bij de verschillende behoeften van kinderen, jongeren en ouders. De behandelmethoden van GGZ Delfland zijn gebaseerd op (inter)nationale richtlijnen en zijn bewezen effectief.

Wij werken conform een aantal zorgprogramma’s:

We meten onze resultaten en gebruiken deze kennis in de ondersteuning van de jeugdige, om er van te leren en te verbeteren. In de landelijke benchmark scoren wij goed in het effect van de behandeling.

Onze onderaannemers

Om te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de jeugdige en zijn naasten leveren wij een allesomvattend zorgaanbod. Wij werken hiervoor samen met gerenommeerde ketenpartners, zoals Enver, Middin, miSenso en de kinderartsen van het Franciscus Gasthuis.