A A A

Nieuws

Hoe snel wordt u geholpen

Een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd.

Lees meer

Uw mening telt

Wij horen graag van u wat we al goed doen of wat nog beter kan. 

Lees meer

Hulp nodig voor uw kind?

Maakt u zich zorgen over de psychische gezondheid of het gedrag van uw kind?

Lees meer

Samen werken aan een veilige situatie

Het IAT helpt kinderen uit probleemgezinnen

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Professionals die samenwerken en hun expertises bundelen kunnen deze kinderen een veiligere situatie bieden. Het Integraal Ambulant Team is daar een voorbeeld van. Dit team biedt in Delft, Westland en omstreken integrale hulp aan kinderen uit gezinnen met complexe problemen.

Van 20 tot en met 26 november is het de week tegen kindermishandeling. Het thema dit jaar is ‘Verbind het kind’. In deze week worden zorgorganisaties gestimuleerd hun krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Dat je samen de sterkste aanpak realiseert, kunnen de medewerkers van het Integraal Ambulant Team beamen. In een jaar tijd hielpen zij 124 kinderen uit 90 probleemgezinnen aan een meer stabiele en veilige thuissituatie.

Het Integraal Ambulant Team

In het Integraal Ambulant Team werken zowel hulpverleners van GGZ Delfland, Ipse de Bruggen als van Jeugdformaat. Samen bieden zij hulp aan kinderen van gezinnen waar sprake is van psychische problemen, opvoed- en opgroeiproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. In veel gevallen krijgt het kind al langer hulp, maar met onvoldoende resultaat, en soms dreigt uithuisplaatsing of opname. Hulverleners helpen de gezinnen om weer regie te krijgen over hun leven, zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen en veilig opgroeien.

Meer vertrouwen in de toekomst

Daar waar deze gezinnen eerst hulpverlener na hulpverlener kregen, worden ze nu door verschillende hulpverleners tegelijkertijd geholpen. De problemen van het kind worden samen met die van het gezin in kaart gebracht. Daarop volgt één aanpak die aansluit op de mogelijkheden van het kind en het gezin. Door niet alleen het kind te helpen, maar ook de gezinsleden te betrekken ontstaat een duurzame veilige omgeving voor het kind. De meeste gezinnen die aan de pilot mee deden, hebben weer vertrouwen in de toekomst. Ze ervaren meer rust en structuur en hebben leren omgaan met hun problemen en emoties.

Familie of naaste speelt rol in duurzame oplossing

Sinds kort werkt het Integraal Ambulant Team met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Kinderen en ouders kiezen uit hun directe omgeving een mentor die meedoet in het hulpverleningsteam. De mentor ondersteunt en begeleidt als vertrouwenspersoon de kinderen en is ook een vraagbaak en steun voor de ouders. Dit heeft bijzonder veel meerwaarde. De mentor kent het gezin als geen ander, weet hun geschiedenis en welke aanpak daarbij past. En na de hulpverlening blijft de mentor als constante factor in het leven van het gezin. Dat vergroot de kans op een duurzame oplossing.

Delft en Westland

Het Integraal Ambulant Team is voornamelijk actief in de gemeenten Delft en Westland. Maar ook kinderen uit Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Den Haag en Zoetermeer zijn het afgelopen jaar geholpen. Voor deze zorg hebben gezinnen een verwijzing van de gemeente nodig.


Informatie voor verwijzers

Informatie die voor verwijzers van toepassing is.

Lees meer

Informatiebladen

Alle informatie in PDF vorm.

Lees meer

Vacatures & Stages

Hier vindt u alle vacatures en stageplekken

Lees meer

Het Leerhuis

Het Leerhuis richt zich op opleiding, bij- en nascholing en onderzoek.

Lees meer