GGZ Delfland bouwt nieuwe verblijfsvoorziening

Donderdag 14 juni 2018

GGZ Delfland hoopt begin 2019 te starten met de bouw van een nieuw pand, speciaal voor mensen die zowel met een psychische stoornis als met een verslaving kampen. Deze kwetsbare groep wordt nu op verschillende plekken in Delft gehuisvest, maar functioneert niet goed in de gewone maatschappij. Op het terrein aan de Sint Jorisweg in Delft wil de zorginstelling een voorziening bouwen waar onder meer mensen met een zogenaamde dubbele diagnose onder begeleiding kunnen verblijven. Hiermee zou zowel een wens van de gemeente Delft als van GGZ Delfland worden vervuld om de huidige woonvormen en de maatschappij te ontlasten en deze mensen beter te begeleiden. De twee partijen tekenden 12 juni 2018 een samenwerkingsovereenkomst.

Mensen met een dubbele diagnose kampen met een psychische stoornis en een verslaving. Het gebruik van middelen komt veel voor bij mensen met een stoornis, bijvoorbeeld als een vorm van zelfmedicatie. Een psychische stoornis kan bovendien verergeren door het gebruik van alcohol of drugs. Veel mensen met een dubbele diagnose worden nu opgevangen bij verschillende woonvormen verspreid over Delft. De begeleiding van deze woonvormen is echter niet goed uitgerust voor mensen met een dergelijke gecompliceerde aandoening. Iris Bandhoe, raad van bestuur van GGZ Delfland: “Deze mensen hebben baat bij de beschutting die ons terrein biedt. Hun aandoening is niet van zo’n ernstige aard dat ze bij ons opgenomen moeten worden, maar voor de huidige begeleide woonvormen is hun problematiek wel te zwaar.” Wethouder Raimond de Prez en GGZ Delfland maakten zich om deze reden samen hard voor een speciale verblijfsvoorziening voor deze groep. Zowel de wethouder als Iris Bandhoe zijn blij dat dit nu gerealiseerd zal worden. De Prez: “In Delft willen we dat mensen zelfstandig, in hun eigen huis, mee kunnen doen in de samenleving. Meestal lukt dat, met waar nodig ondersteuning. Maar soms zijn de problemen zo groot dat het niet mogelijk is om gewoon in de stad te wonen. Dan ga je op zoek naar ‘the next best thing’. Ik ben heel blij dat dat nu mogelijk wordt dankzij deze nieuwe verblijfsvoorziening waar hulp en ondersteuning van GGZ Delfland en de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) bij de hand is.”

Juiste locatie

Op het terrein van GGZ Delfland aan de Sint Jorisweg wil GGZ Delfland een voorziening bouwen met circa 50 verblijfplaatsen, waarvan er 15 tot 25 zijn bestemd voor mensen met een dubbele diagnose. De overige plaatsen zijn voor GGZ Delfland-cliënten die langdurig zijn opgenomen. Op de begane grond zal zich een behandelteam van GGZ Delfland vestigen, net als de RIBW. Naar verwachting zullen omwoners van GGZ Delfland weinig merken van de nieuwe groep bewoners.

Ik heb nu hulp nodig!