Raimond de Prez benoemd tot directeur GGZ Delfland

Maandag 27 mei 2019

Raimond de Prez (50) wordt per 1 juni 2019 directeur bedrijfsvoering Jeugd en WMO bij GGZ Delfland. Jeugd biedt basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Onder WMO vallen onder meer preventie, dagbesteding, begeleiding naar werk en woonbegeleiding. Daarnaast hoort forensische zorg tot zijn aandachtsgebied. Onder zijn leiding zullen deze clusters zich verder ontwikkelen om ook in de toekomst de beste zorg te blijven leveren.

De Prez was vanaf 2010 tot en met 2018 wethouder zorg en wonen in Delft en heeft daarvoor verschillende leidinggevende functies bij grote overheidsorganisaties bekleed. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor de overgang van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeente. Om dat tot een succes te brengen, zocht hij daarin de samenwerking met de mensen die iedere dag klaar staan in de zorg. Daardoor zijn GGZ Delfland en de Prez goed bekend met elkaar.

Verbondenheid met regionale en lokale organisaties

Om de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg te leveren, is samenwerking belangrijk met lokale en regionale organisaties, binnen en buiten de zorg. De ervaring van De Prez als bestuurder, en zijn ervaring in project- en programmasturing bij andere overheidsorganisaties komen daarbij goed van pas. Iris Bandhoe: “We zien in Raimond de juiste directeur die zich met zijn ervaring, betrokkenheid en verbindende manier van werken in kan zetten voor de doorontwikkeling van de clusters en het versterken van de samenwerking met overheden en ketenpartners.”

Kwaliteit van zorg

Samen met de directeuren bedrijfsvoering voor de regio’s Rijnmond en Haaglanden en de directeuren behandelzaken wordt hij binnen de directie verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van GGZ Delfland. GGZ Delfland is financieel gezond en de bedrijfsvoering en zorgkwaliteit zijn al op orde. Maar de wereld verandert in rap tempo, en GGZ Delfland ontwikkelt mee. De Prez: “Alleen door met een grote gemeenschap aan partijen samen te werken kunnen we de zorg voor mensen in een kwetsbare positie sterk houden, verbeteren en verbinden.”

Ik heb nu hulp nodig!