Waarom de samenleving steeds meer verwarde personen zal gaan zien

Donderdag 05 juli 2018

Er gaat geen week voorbij zonder dat er een nieuwsbericht verschijnt over een verward persoon die stennis schopt in de maatschappij. Behandelaren van GGZ Delfland geloven dat dit in de toekomst zeker nog vaker voor zal komen. Zijn er steeds meer mensen met een psychische stoornis of is er een andere reden voor de toename?

Al die verwarde mensen op straat is niet iets van deze tijd,  volgens Robert Drenth, psychiater en manager behandelzaken bij GGZ Delfland: “Er zijn niet meer mensen met een psychische stoornis  bij gekomen, ze zijn alleen meer zichtbaar in de maatschappij.” Die zichtbaarheid heeft een reden: steeds vaker wordt bij de behandeling van een persoon met een psychische aandoening gekozen voor ambulante behandeling. Een patiënt wordt dan niet in een kliniek behandeld, maar blijft thuis wonen.  De kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid bleef voorheen namelijk ver achter bij de rest van de samenleving. Ze vereenzaamden, werkten niet en raakten vervreemd van de maatschappij. Daarom heeft het ministerie van volksgezondheid besloten dat de geestelijke gezondheidszorg moet veranderen: minder bedden en meer zorg aan huis.  

Snel weer thuis

Het doel van de behandeling van een psychische stoornis is in de meeste gevallen dat diegene weer terug kan keren in de maatschappij. Zelden wordt nog besloten dat iemand beter langdurig in een psychiatrische kliniek kan blijven wonen. Drenth:  “De normale leefomgeving van een cliënt is een belangrijke factor op weg naar herstel. Iemand opnemen ver van de buitenwereld heeft daarom niet altijd het gewenste effect. Zo kan het dus zijn dat iemand die door zijn omgeving als verward is aangemerkt, verrassend snel weer thuis is.”

De zorg blijft

Voor de omgeving van zo’n verward persoon is het  wellicht onbegrijpelijk en misschien ook beangstigend dat deze mensen gewoon thuis wonen. Maar dat iemand weer thuis is, wil niet zeggen dat diegene geen zorg meer ontvangt. Er wordt nog steeds behandeling geboden. Daarbij wordt ook contact onderhouden met de directe omgeving van een cliënt en met andere zorgaanbieders zoals de huisarts. Ook de politie heeft een korte lijn met de ggz-instellingen als het gaat om verwarde personen. Maar dan nog slipt er wel eens iemand door de mazen van het net en wordt de maatschappij geconfronteerd met mensen met een psychiatrische achtergrond. Overigens meestal met beperkte gevolgen, want niet iedereen met psychische problematiek is een gevaar. De meesten zijn dat niet en kunnen dankzij de ambulante zorg uiteindelijk weer meedraaien in de maatschappij waarvan zij zo graag deel uit maken.  

Het volledige artikel over verwarde mensen in de maatschappij is te lezen in het nieuwe jaarverslag van GGZ Delfland, klik hier.   

Ik heb nu hulp nodig!