Geïntegreerde dubbele diagnose behandeling

Verslaving en psychische stoornissen bestaan vaak naast elkaar bestaan, daarom is het goed om de behandelingen te combineren. Deze behandeling bestaat dan ook uit gecombineerde aandacht voor zowel psychiatrische en verslavingsproblematiek.

Geïntegreerde dubbele diagnose behandeling is gericht op je motivatie om het gebruik van alcohol of drugs te veranderen, met daarbij ook aandacht voor je psychische problemen.

Wat doe je?

Samen met jou wordt een behandelplan opgesteld dat uit verschillende fases bestaat. De hulp die we bieden verandert met het stadium van verandering waarin je je bevindt en met je motivatie voor behandeling. We onderscheiden de fases: contact maken, overtuigen, motiveren, actieve behandeling en terugvalpreventie. De behandeling kan onder meer bestaan uit:

  • motiverende gespreksvoering: we helpen je bij de bewustwording van de consequenties van middelengebruik, de wens op vooruitgang en de opbouw van motivatie voor behandeling van de problematiek.
  • counseling bij middelengebruik: je leert omgaan met trek, terugval voorkomen en risicosituaties vermijden.
  • groepsbehandeling: hierin kun je met anderen praten over gebruik en de gevolgen daarvan op je leven.
  • familiebegeleiding: psycho-educatie om stress bij familieleden te verminderen, voor hulp om terugval te voorkomen en voor een goede samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en familie.
  • farmacotherapie.

Wat is het resultaat?

Als je naast je verslaving een psychische stoornissen hebt, is het goed om behandelingen te combineren. Zou je bijvoorbeeld een verslavingsstoornis behandelen zonder de psychische stoornis aan te pakken, dan is de kans op terugval groot. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van jouw eigen motivatie.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 2 van 2

Veelgestelde vragen

Wat kost een behandeling?

De kosten voor een behandeling verschillen sterk. Het hangt af van je diagnose, en hoe lang en vaak je behandeling plaatsvindt. Neem altijd contact op met je zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat de kosten worden vergoed.

Prijslijsten

Krijg ik de behandeling vergoed?

Je rekening wordt vergoed door je zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor, een instantie die handelt namens alle zorgverzekeraars in geval van langdurige zorg. In veel gevallen betaal je wel een eigen risico of eigen bijdrage. Lees hier meer informatie over kosten en de vergoeding ervan.

Ik heb nu hulp nodig!