Intensieve ambulante zorg

Soms heb je tijdelijk intensievere zorg nodig. Je hoeft dan echter niet altijd direct te worden opgenomen, je kunt ook intensieve zorg ontvangen terwijl je thuis blijft wonen.

Ambulante zorg wil zeggen dat je intensieve zorg ontvangt zonder dat we je opnemen. We bieden meerdere vormen van zorg ambulant aan zodat je thuis kunt blijven wonen. Heb je het gevoel dat je intensievere zorg nodig hebt, dan kun je met je behandelaar bespreken of een van deze mogelijkheden bij jouw situatie past.

Mogelijkheden

Mogelijkheden voor intensieve ambulante behandeling:

Intensief poliklinische behandeling

De intensief poliklinische behandeling biedt intensieve groepsbehandelingen voor mensen met persoonlijkheidsproblemen en mensen met ernstige depressieve klachten en problemen met structuur. Je kunt hier terecht als een minder intensieve of kortere behandeling op de polikliniek niet het gewenste resultaat oplevert.

Er zijn verschillende groepen: driedaagse groepen, tweedaagse groepen en een eendaagse afbouwgroep. In de groep volg je diverse modules, waaronder vaktherapie en psychotherapie. Daarnaast zijn er modules waarbij je je bepaalde vaardigheden aanleert. Zo leer je er bijvoorbeeld sociale vaardigheden, omgaan met emoties, interpersoonlijke sensitiviteit, impulscontrole en het hebben van een reëler zelfbeeld. De afbouw groep is er om het geleerde vast te houden.

De groepen duren 13 tot 32 weken, afhankelijk van de groep. Aan de hand van je klachten en psychische problemen kies je samen met je behandelaar de groep die bij jouw situatie past.

Intensieve thuisbehandeling

Intensieve thuisbehandeling, ook wel Intensive home treatment genoemd, is kortdurende intensieve zorg aan huis. Het doel is om te voorkomen dat je in een psychische crisis raakt. Of om jouw crisis zo kort mogelijk te laten duren. We willen ervoor zorgen dat de crisissituatie stabiliseert. Intensieve thuisbehandeling kan ook worden ingezet om een opname te verkorten door de eerste periode na de opname meer ondersteuning thuis te bieden.

De behandeling duurt maximaal zes weken (op indicatie kan dit verlengd worden met een periode van nog eens zes weken). Wanneer de je stabiel genoeg bent om terug te keren in het behandelprogramma dat je al volgde of wanneer je aangemeld bent bij een behandelprogramma, stopt de acute patiëntenzorg vanuit het Intensive home treatment-team. Cliënten die aangemeld worden voor Intensieve thuisbehandeling hebben een regiebehandelaar vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Intensieve thuisbehandeling levert zorg op werkdagen tussen 10.00 en 21.00 uur.

FACT

Als gevolg van je psychiatrische problemen heb je misschien ook problemen op andere leefgebieden, zoals wonen, werk, financiën, vriendschappen en gezondheid. Onze FACT-teams bieden naast behandeling van je psychische klachten ook hulp bij het organiseren van je leven. Dat doen we zoveel mogelijk bij je thuis of in de buurt. Ook gaan medewerkers van de FACT-teams bij mensen langs over wie anderen zich ernstig zorgen maken.

Familie FACT

Het Familie FACT biedt behandeling en begeleiding van jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun ouders. Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. Ze vinden dan onvoldoende aansluiting bij de reguliere hulpverlening of hebben langdurig intensieve zorg nodig. Zorg die zowel gericht is op de jongere zelf als op het gezin en het persoonlijke netwerk.

Delflands Eerste Psychose Team

GGZ Delfland heeft een team dat mensen helpt die voor het eerst een psychose ervaren: Delflands Eerste Psychose Team (DEPT). Omdat het bij een eerste psychose belangrijk is om te weten wat er aan de hand is, beginnen we direct met het stellen van een diagnose. Daarna bepalen we welke behandeling passend is. In veel gevallen wordt deze behandeling door DEPT aangeboden, in sommige gevallen verwijzen we je door naar een andere afdeling van GGZ Delfland.

Acute dagbehandeling

Acute dagbehandeling (ADB) biedt jou een behandelaanbod als je in crisis bent, dus als het echt niet goed met je gaat. Het is een behandeling naast de therapieën en programma's die je al bij ons volgt. Acute dagbehandeling kan ingezet worden om te voorkomen dat je opgenomen moet worden. Het programma omvat naast therapieën zoals Cognitieve gedragstraining en Coping (waarbij je leert omgaan met stress) ook minder intensieve onderdelen zoals sport en creatieve activiteiten. Acute dagbehandeling duurt maximaal drie weken, daarna word je verwezen naar een ambulant team op een van onze poli’s, of ga je terug naar je eigen behandelaar. Bij de Acute dagbehandeling behoud je jouw verwijzende regiebehandelaar. Acute dagbehandeling wordt op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 16.30 uur aangeboden.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 29 van 36

Ik heb nu hulp nodig!