Acute dagbehandeling (ADB) biedt jou een behandelaanbod als je in crisis bent, dus als het echt niet goed met je gaat. Het is een behandeling naast de therapieën en programma's die je al bij ons volgt. Acute dagbehandeling kan ingezet worden om te voorkomen dat je opgenomen moet worden. Het programma omvat naast therapieën zoals Cognitieve gedragstraining en Coping (waarbij je leert omgaan met stress) ook minder intensieve onderdelen zoals sport en creatieve activiteiten. Acute dagbehandeling duurt maximaal drie weken, daarna word je verwezen naar een ambulant team op een van onze poli’s, of ga je terug naar je eigen behandelaar. Bij de Acute dagbehandeling behoud je jouw verwijzende regiebehandelaar. Acute dagbehandeling wordt op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 16.30 uur aangeboden.

Ik heb nu hulp nodig!