Als gevolg van je psychiatrische problemen heb je misschien ook problemen op andere leefgebieden, zoals wonen, werk, financiën, vriendschappen en gezondheid. Onze FACT-teams bieden naast behandeling van je psychische klachten ook hulp bij het organiseren van je leven. Dat doen we zoveel mogelijk bij je thuis of in de buurt. Ook gaan medewerkers van de FACT-teams bij mensen langs over wie anderen zich ernstig zorgen maken.

Je krijgt zorg op maat

Hoe de ondersteuning er uitziet, hangt af van wat je wilt en nodig hebt. In een FACT-team werken verschillende hulpverleners nauw met elkaar samen: een psychiater, arts, psycholoog, maatschappelijk werker, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ambulant verpleegkundige, individuele trajectbegeleider en een ervaringsdeskundige. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij je behandeling en begeleiding betrokken zijn. De zorg is intensief als het nodig is en meer op afstand als dat kan. Ook is er oog voor verslavingsproblemen als daar sprake van is.

We werken samen

Familie en vrienden hebben een positieve invloed op herstel. Daarom betrekken we hen met jouw goedvinden van begin af aan bij de hulpverlening. Daarnaast werken we intensief samen met hulpverleners en instanties in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de wijkagent, de huisarts of schuldhulpverleners.

Opname voorkomen

Op de momenten dat het slechter met je gaat, wordt de FACT-behandeling geïntensiveerd. Daardoor kun je zoveel mogelijk in de eigen omgeving blijven functioneren. Een opname kan worden voorkomen of zo kort mogelijk worden gehouden.

Aanmelden

Je huisarts of behandelaar binnen GGZ Delfland kan je doorverwijzen naar het FACT.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 13 van 14

Ik heb nu hulp nodig!