Het Familie FACT biedt behandeling en begeleiding van jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun ouders. Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. Ze vinden dan onvoldoende aansluiting bij de reguliere hulpverlening of hebben langdurig intensieve zorg nodig. Zorg die zowel gericht is op de jongere zelf als op het gezin en het persoonlijke netwerk.

De kracht van het eigen gezin

Bij het Familie FACT word je naast de behandeling van je psychische klachten ook gestimuleerd in je sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Je leert te werken aan emotionele zelfstandigheid, persoonlijke identiteit, sociale contacten, school of werk, vrije tijd en je rol binnen het gezin. Je ouders worden ondersteund bij de opvoedingsopgaven die horen bij jouw ontwikkeling. Het doel is de kracht van het eigen gezin te benutten en versterken.

Je krijgt zorg op maat

Hoe de behandeling eruitziet en wie er bij betrokken zijn, hangt af van jouw wensen en behoeften. In het Familie FACT werken verschillende hulpverleners samen: een kinder- en jeugdpsychiater, verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ambulant verpleegkundige, maatschappelijk werker en een geestelijke gezondheidszorgpsycholoog. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij je behandeling en begeleiding betrokken zijn. De behandeling kan bij jou thuis plaats vinden, in de buurt of op één van onze locaties.

Onze hulp varieert afhankelijk van jouw situatie. Het kunnen behandelingen - alleen, in een groep of met het gezin - en medicatie zijn, maar ook hulp bij het vinden van dagbesteding, opleiding of werk. Ook kunnen we je helpen met het bijhouden van geldzaken, het verbeteren van je lichamelijke gezondheid en het aangaan en onderhouden van contact met familie en vrienden. Heb je verslavingsproblemen? Dan hebben we daar ook aandacht voor.

Samenwerken

We werken het liefst zoveel mogelijk samen met familie, betrokkenen en als het nodig is met andere hulpverleningsorganisaties in de wijk of met school. Dit doen we altijd in overleg met jou. Zo krijg je de beste ondersteuning op alle gebieden waar je hulp nodig hebt.

Aanmelden

Om je te kunnen aanmelden, heb je een verwijzing nodig. Voor jongeren tot 18 jaar is dat een verwijzing door de gemeente of huisarts. Voor jongeren boven de 18 jaar is dat een verwijzing door de huisarts of medisch specialist.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 19 van 20

Ik heb nu hulp nodig!