Intensieve thuisbehandeling, ook wel Intensive home treatment genoemd, is kortdurende intensieve zorg aan huis. Het doel is om te voorkomen dat je in een psychische crisis raakt. Of om jouw crisis zo kort mogelijk te laten duren. We willen ervoor zorgen dat de crisissituatie stabiliseert. Intensieve thuisbehandeling kan ook worden ingezet om een opname te verkorten door de eerste periode na de opname meer ondersteuning thuis te bieden.

De behandeling duurt maximaal zes weken (op indicatie kan dit verlengd worden met een periode van nog eens zes weken). Wanneer de je stabiel genoeg bent om terug te keren in het behandelprogramma dat je al volgde of wanneer je aangemeld bent bij een behandelprogramma, stopt de acute patiëntenzorg vanuit het Intensive home treatment-team. Cliënten die aangemeld worden voor Intensieve thuisbehandeling hebben een regiebehandelaar vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Intensieve thuisbehandeling levert zorg op werkdagen tussen 10.00 en 21.00 uur.

Ik heb nu hulp nodig!