Preventie

Preventie is een manier om psychische problemen te voorkomen of te beperken.

Psychische problemen zijn er niet opeens, ze ontwikkelen zich gedurende je leven. Naast aanleg zijn er omstandigheden die invloed hebben op de ontwikkeling van een psychisch probleem. Voorbeelden daarvan zijn relaties, de omgeving waarin je opgroeit en de gebeurtenissen waar je mee te maken krijgt.

Preventie is een manier om psychische problemen te voorkomen of te beperken. Door in een vroeg stadium preventieve activiteiten in te zetten, kan de kans op (grotere) problemen in de toekomst worden beperkt. Preventie stimuleert daarmee je geestelijke gezondheid.

Ons aanbod

We hebben een uitgebreid aanbod van preventietrainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. De trainingen helpen je om bijvoorbeeld weerbaarder te worden, meer zelfvertrouwen te krijgen, maar ook om psychische klachten vroegtijdig te herkennen en daarbij in te grijpen. Ook kun je er leren om te gaan met bepaalde situaties, zoals met chronische ziekten, ouder worden, mantelzorg of als je getuige bent geweest van huiselijk geweld.

Daarnaast bieden we trainingen aan vrijwilligers en professionals bij onder meer welzijnsorganisaties, zorginstellingen en gemeenten waarin we hen leren om psychische problemen vroegtijdig te signaleren en in te grijpen.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 32 van 52

Ik heb nu hulp nodig!