De primaire taak van de crisisdienst is het beoordelen van een crisissituatie. Na doorverwijzing door een huisarts, sociaal (wijk)team of op verzoek van de politie ziet de crisisdienst de cliënt op de spoedeisende hulp psychiatrie. Als dat niet mogelijk is, komt de crisisdienst bij de cliënt thuis of op een andere gewenste locatie. De crisisdienst is ook de plek waar huisartsen en sociale wijkteams terecht kunnen met vragen.

Ik heb nu hulp nodig!