Specialistische poli's

We bieden persoonlijke zorg dichtbij. Dat betekent zorg die past bij de behoeften en wensen van de individuele cliënt, ook voor specifieke doelgroepen.

Voor een aantal doelgroepen - jeugdigen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking - hebben wij speciale poli's waar we zorg kunnen bieden die aansluit bij de specifieke behoeften van deze cliënten.

Jeugd

Eén op de twintig van alle kinderen en jongeren in Nederland heeft een psychische aandoening of een verslaving. Dit kan hun ontwikkeling ernstig verstoren. Kinderen met een psychisch probleem kunnen zich bijvoorbeeld lastig concentreren op school, hebben moeite met de omgang met andere kinderen, zijn somber en teruggetrokken of leveren stress op binnen het gezin. GGZ Delfland biedt gespecialiseerde psychische hulp aan kinderen, tieners en gezinnen. Daarnaast helpen we kinderen van ouders met psychische klachten, aangezien de kans groot is dat deze kinderen op latere leeftijd met dezelfde klachten te maken krijgen.

Hoe ziet onze hulp eruit?

Wij bieden hulp die is afgestemd op de vragen en problemen van kinderen en jongeren en op hun mogelijkheden en vaardigheden. Lichte ondersteuning waar dat kan en intensieve en specialistische zorg als dat nodig is. Samen maken we dan een behandelplan. We behandelen ambulant, poliklinisch of in deeltijd. Daardoor kunnen kinderen en jongeren in hun eigen omgeving oplossingen vinden voor hun psyschische problemen en kunnen ze zich handhaven op school of hun opleiding. Daarmee groeit ook hun zelfvertrouwen.

Ouders en begeleiders zijn belangrijk

Ouders en begeleiders zijn onmisbaar bij de psychische zorg voor kinderen. GGZ Delfland betrekt hen daarom nauw bij de behandeling. Ouders kunnen bovendien bij ons terecht voor praktische en emotionele ondersteuning als dat nodig is.

Ouderen

Er wonen in Nederland steeds meer ouderen, die ook steeds langer leven. Daarmee neemt de vraag naar ouderen psychiatrie toe. Oudere mensen hebben met veel veranderingen te maken: lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten, minder sociale contacten en problemen met het geheugen. Dit kan psychische problemen veroorzaken of verergeren. De behandeling van ouderen vraagt daarom om een specifieke aanpak. Ouderen kunnen onder meer bij ons terecht met klachten over somberheid, verwardheid, verslaving als die samen gaat met een psychische stoornis , angsten, autisme, psychotische aandoeningen en klachten waarvoor geen oorzaak gevonden kan worden.

Hoe ziet onze hulp eruit?

Wij bieden hulp die is afgestemd op de vragen en problemen van ouderen. We bieden aandacht voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van ouderen, aangezien de lichamelijke conditie invloed kan hebben op psychische klachten. Samen met de cliënt maken we een behandelplan. We streven er daarbij naar dat cliënten zelfstandig kunnen leven en behandelen daarom zoveel mogelijk ambulant (thuis), poliklinisch of in deeltijd.

Familie en naasten zijn belangrijk

Familie en naasten zijn heel belangrijk bij het werken aan herstel. Daarom betrekken wij ze graag bij de behandeling, als de cliënt daar ook mee akkoord is. Daarom stimuleren we om ze naar de gesprekken mee te nemen. We leggen hen uit wat er aan de hand is en hoe zij het beste kunnen helpen. Daarnaast kunnen zij praktische en emotionele ondersteuning ontvangen als dat nodig is.

Mensen met een verstandelijke beperking

De maatschappij vraagt veel van mensen met een verstandelijke beperking. Omdat ze moeite hebben alles te begrijpen en te doen wat van ze verwacht wordt, ervaren ze soms problemen op school, met werk en in hun sociale leven. Als die problemen niet worden opgelost, kunnen ze psychische klachten krijgen. GGZ Delfland helpt mensen – jong en oud – met een IQ lager dan 85 én psychiatrische klachten op onze specialistische polikliniek. We helpen ze op weg door ze te leren omgaan met wat ze moeilijk vinden.

Hoe ziet onze hulp eruit?

Omdat ze hun gevoelens en gedrag soms moeilijk uit kunnen leggen, is niet altijd meteen duidelijk wat er aan de hand is bij mensen met een verstandelijke beperking met psychiatrische klachten. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld onderzoeken we met een multidisciplinair team welke behandeling passend is. Samen maken we dan een behandelplan.

Familie en vrienden zijn belangrijk

Familie, vrienden, ondersteuners of begeleiders kunnen ons goed helpen tijdens en na de behandeling. Voor de cliënt kunnen ze een goede steun zijn. Daarom stimuleren we om ze naar de gesprekken mee te nemen. We vertellen hen wat er aan de hand is en hoe zij het beste kunnen helpen. Daarnaast bieden wij hen praktische en emotionele ondersteuning als dat nodig is.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 46 van 87

Ik heb nu hulp nodig!