Werk of een zinvolle dagbesteding

Door mensen die bij ons in behandeling zijn of met Wmo-indicatie te begeleiden naar (vrijwilligers) werk of een andere zinvolle dagbesteding te bieden, helpt Doel Delfland deze mensen weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

Als je door psychische problemen of om andere redenen al een tijd geen werk hebt, kan het moeilijk zijn om weer actief te worden. Zonder werk mis je dagelijkse structuur en contact met anderen.

De medewerkers van Doel Delfland kunnen je helpen bij het vinden van een passende dagbesteding en bieden de begeleiding die je nodig hebt. Zo kun je weer dagritme opbouwen en vertrouwen krijgen in je eigen kunnen. De stap naar participatie wordt zo eenvoudiger.

Passende dagbesteding kan betaald werk, maar ook vrijwilligerswerk, een opleiding of andere zinvolle dagbesteding zijn. We gaan uit van jouw talenten en mogelijkheden en helpen je om het beste uit jezelf te halen.

Begeleiding naar (vrijwilligers)werk

Individuele begeleiding naar werk is er voor mensen die bij GGZ Delfland in behandeling zijn en mensen met een Wmo-indicatie voor individuele begeleiding.

Begeleiding als je in behandeling bent

Individuele trajectbegeleiders kunnen je gedurende je behandeling bij GGZ Delfland ondersteunen bij je re-integratie door bijvoorbeeld het helpen vinden van (vrijwilligers)werk, het opdoen van werkervaring of het volgen van een opleiding.  

Individuele trajectbegeleiding wordt afgestemd op je persoonlijke situatie. De eerste (intake)gesprekken staan in het teken van kennismaken en het maken van een trajectplan. Hierin staan je doelen omschreven en de stappen die nodig zijn om deze te bereiken. Enkele voorbeelden van stappen die deel uit kunnen maken van een traject zijn:  

  • Beroepsoriëntatie of interesseonderzoek
  • Solliciteren (CV en brief opstellen, gesprek voorbereiden)
  • Arbeidstraining op een werkervaringsplaats bij Doel Delfland of bij een bedrijf
  • Coaching bij behoud van activiteiten of werk
  • Begeleiding/bemiddeling bij contact met UWV of werkgever

Na de intake ga je met de stappen aan de slag en biedt je trajectbegeleider advies en hulp op maat. Waar mogelijk zet je de stappen zelf en waar het nodig is, kan dat samen. Individuele trajectbegeleiding duurt twee tot twaalf maanden, afhankelijk van de doelen die je wilt bereiken en de periode dat je in behandeling bent. Naast gesprekken met je begeleider is het mogelijk je traject gedeeltelijk online te doorlopen met e-health.

Interesse? Overleg met je behandelaar wat de mogelijkheden voor individuele begeleiding zijn in jouw situatie.

Begeleiding als je een Wmo-indicatie hebt

Onze activeringscoaches kunnen je helpen om op basis van jouw talenten en mogelijkheden stappen te zetten naar dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, een opleiding of zelfs een betaalde baan. Samen met je activeringscoach maak je een trajectplan. Daarin staan jouw doelen omschreven en de stappen die nodig zijn om deze doelen te behalen. Daarna ga je met steun van je activeringscoach aan de slag met de stappen. Waar mogelijk zet je de stappen zelf en waar het nodig is, kan dat samen. Begeleiding door een activeringscoach duurt zes tot twaalf maanden. Naast gesprekken met je activeringscoach voer je opdrachten uit en oefen je je arbeidsvaardigheden. Een deel van het traject kun je ook online doorlopen met e-health.

Heb je een Wmo-indicatie voor individuele begeleiding, dan meldt de gemeente waarin je woont je bij ons aan. Heb je nog geen Wmo-indicatie, dan kun je die aanvragen bij de gemeente. Medewerkers van Doel Delfland kunnen je daarbij helpen.

Dagactiviteiten

We hebben een breed aanbod aan activiteiten dat je helpt actief te zijn en contact te hebben met andere mensen.   

Door psychische problemen of om andere redenen kan de stap naar betaald werk te groot zijn. Daardoor mis je misschien dagelijkse structuur en contact met anderen. Dan is het goed om te beginnen met een activiteit. Met dagactiviteiten breng je structuur aan in je dag, doe je vaardigheden op en word je sociaal sterker. Zo creëer je voor jezelf nieuwe kansen.  

Onze dagactiviteiten zijn toegankelijk voor iedereen die bij GGZ Delfland in behandeling is, en als je een Wmo-indicatie hebt.   

Als je onder begeleiding kunt werken, bieden wij arbeidsmatige activiteiten. We bieden ook recreatieve activiteiten die je helpen om door middel van spel en ontspanning een zinvolle, prettige daginvulling te hebben. Alle dagactiviteiten worden begeleid.   

Ons volledige en actuele aanbod vind je in de Doel Delfland app. Deze is voor je mobiele telefoon gratis beschikbaar in de Google Playstore en App Store, onder de naam 'Doel dagbesteding'.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 41 van 50

Ik heb nu hulp nodig!