Preventietrainingen jonger dan 18

Omdat we psychische problemen zo vroeg mogelijk willen voorkomen, bieden we preventieve trainingen aan kinderen en jongeren.

Soms loop je tijdens het opgroeien tegen wat moeilijkheden aan. Je bent onzeker, gepest of hebt angst voor bepaalde situaties. Het kan ook zijn dat er een aantal vervelende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waardoor je niet zo lekker in je vel zit. Of misschien ervaar je wel helemaal geen problemen, maar loop je wel risico op het krijgen van psychische problemen. Bijvoorbeeld omdat je een familielid hebt met een psychisch probleem en dit invloed heeft op jouw dagelijks leven. Of wanneer er sprake is geweest van huiselijk geweld of een moeilijke thuissituatie. Ook verandert er veel in de puberteit, zowel lichamelijk als psychisch, waardoor er sneller problemen kunnen ontstaan.

In de trainingen die worden aangeboden leer je allerlei vaardigheden door spelletjes, fysieke activiteiten en toneelstukjes. Daarnaast zijn er momenten dat er in de groep over bepaalde onderwerpen wordt gepraat. We helpen je zelfvertrouwen op te bouwen en weerbaarder te worden. Je werkt je aan je lichaamshouding en leert je gevoelens herkennen en uiten. Ook krijg je inzicht in je gedrag en leer je omgaan met anderen en lastige situaties.

In de trainingen is veel aandacht voor wat jij wilt leren, jouw leerdoelen. Daarnaast worden je ouders bij de training betrokken door oefeningen die je samen thuis kunt oefenen en door het volgen van een ouderavond waarin voorlichting wordt gegeven over de training. Trainingen voor jeugd starten altijd met een intakegesprek en worden afgesloten met een adviesgesprek.

De trainingen worden gegeven door ervaren trainers die een veilige leeromgeving creëren en aandacht hebben voor jou en wat jij nodig hebt om lekkerder in je vel te zitten.

Aan de trainingen die vanuit Doel Preventie worden gegeven zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam. Wil je informatie over een training of wil je weten welke trainingen binnenkort worden gegeven, neem dan contact op met het team Preventie van Doel Delfland, telefoon 015 260 74 47 of stuur een mail.

Een overzicht van onze preventietrainingen

Je Emoties de Baas (8-12 jaar): als je het moeilijk vindt om met je gevoelens om te gaan

In deze training leer je gevoelens te herkennen en een naam te geven. Bijvoorbeeld hoe je kunt laten merken dat je het ergens niet mee eens bent, zonder boos te worden. Je leert hoe je je kunt opstellen in moeilijke situaties en hoe je kunt voorkomen dat je problemen krijgt. Je krijgt inzicht in je eigen gevoelens, gedachten en gedrag en die van de ander door middel van oefeningen. In de training wordt gewerkt aan het op tijd herkennen van je gevoelens, het om leren gaan met je gevoelens, het aanleren van helpende gedachten en het maken van je eigen time-out stappenplan. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur.

Plezier op school (leerlingen uit groep 8): voor aankomende brugklassers die op de basisschool werden gepest of moeite hebben met sociale contacten

Deze training is bedoeld voor kinderen die van groep 8 naar de brugklas gaan en het lastig of spannend vinden om contact te maken en/of te houden met anderen, gepest zijn of het lastig vinden om voor zichzelf op te komen. Het kan zijn dat je erg op ziet tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs. In de training wordt gewerkt aan basisvaardigheden zoals stevig staan, anderen aankijken, duidelijk praten, goed luisteren en een praatje maken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan omgaan met spanning, anders leren denken en omgaan met moeilijke situaties zoals nee zeggen en pestgedrag. De training duurt twee dagen en vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie.

Sociale vaardigheidstraining (8-12 en 12-16 jaar): als je het moeilijk vindt om met anderen om te gaan

Deze training is voor jou geschikt als je verlegen bent, het moeilijk vindt om met anderen om te gaan, je buitengesloten of onzeker voelt of wordt gepest. Ook kan het zijn dat je niet altijd goed reageert op uitdagen of kritiek. Hierdoor vind je sommige situaties misschien eng, zit je niet lekker in je vel of word je soms agressief. In de training leer je sociale vaardigheden zoals: luisteren, complimenten geven en het herkennen en benoemen van emoties. Ook wordt er gewerkt aan specifieke vaardigheden zoals nee zeggen, omgaan met kritiek en omgaan met plagen en pesten. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van 1,5 uur.

Faalangsttraining Je Bibbers de Baas (8-12 en 12-16 jaar): als je sociale situaties extreem spannend vindt

Tijdens deze training leer je vaardigheden waarmee je een situatie leert beheersen die je heel eng vindt. Zo'n situatie kan ontstaan op school, tijdens het sporten of in contact met andere kinderen of volwassenen. Belangrijke onderwerpen tijdens de training zijn: ademhalings- en ontspanningsoefeningen, de rol en invloed van je gedachten op je gevoel en je gedrag, het aanpakken van angsten en het aanleren van helpende vaardigheden. Deze onderwerpen komen op een speelse manier aan bod waarbij de focus ligt op zelf oefenen en de confrontatie aangaan met je angsten. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Examenvrees training: voor het positief doorlopen van het eindexamenjaar bij examen stress

Examenvrees is de angst om op het examen te mislukken. Hierdoor wordt je normale denken geblokkeerd en behaal je lagere resultaten dan verwacht mag worden. De training examenvrees leert je vaardigheden zoals het gebruik van helpende gedachten en ontspanningsoefeningen. Daardoor staat de angst minder op de voorgrond en zul je de examens zonder of met met minder vrees maken. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Doe-Praatgroep (8-12 en 12-16 jaar): als je een ouder hebt met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek

Als je moeder of vader psychisch ziek of verslaafd is, heeft dat invloed op het hele gezin. Waarschijnlijk loop je met allerlei vragen rond, vind je het soms lastig om met de situatie om te gaan of voel je je schuldig. Erover praten met leeftijdsgenoten, die weten wat het is om een ouder te hebben met deze problemen, kan je helpen om beter met je eigen situatie om te gaan. In de training praat je er niet alleen over, we doen ook spelletjes en leren van elkaar. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Happyles (voor klassen op het (V)MBO): voorkomen van depressie bij jongeren

Geluk is een gevoel dat je sterker en weerbaarder maakt en een buffer vormt tegen depressie. In de training wordt de nadruk gelegd op dat wat je gelukkig maakt, in plaats van steeds te focussen op wat je somber maakt. De Happyles wordt klassikaal gegeven en bestaat uit vijf bijeenkomsten van een uur, waarvan twee klassikale lessen, twee 2 e-learning lessen op de computer en een individueel gesprek.

Head-Up! (13-17 jaar): voor als je regelmatig in een dipje zit

Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf jongeren last heeft van somberheidsklachten. Het is daarom goed om er actief iets aan te doen en te zorgen dat je weer meer plezier hebt in je leven. Heb je genoeg van je dip, dan is de cursus Head Up! echt iets voor jou! In deze cursus zitten jongeren die van hun sombere gevoelens af willen. De cursus kan je ondersteunen bij het aanpakken van je dip. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur.

Trainingen voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld

Moeder-kindtraining (1,5 -6 jaar): moeders en hun kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld

In de training wordt de band tussen moeder en kind versterkt door samen te spelen en te knutselen. In een apart programma krijgen moeders informatie over de ontwikkeling van kinderen, de gevolgen van huiselijk geweld, steun bij verwerking, veiligheid, de relatie met de vader en de omgeving. De kinderen leren over gevoelens, hebben het over ruzie en vriendschap door boekjes die voorgelezen worden, liedjes te zingen, te knutselen en te spelen met een poppenkast. De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur.

Storm en Spetters( 4-7 jaar): voor kinderen en hun verzorgende ouder die te maken hebben gehad met huiselijk geweld

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gestart met het gezamenlijk zingen van liedjes. Ouders gaan een gedeelte van de bijeenkomst naar een andere ruimte. Daarna spelen ouders en kinderen samen; ouders oefenen dan met wat ze in het oudergedeelte hebben geleerd. Tijdens spel- en knutselactiviteiten wordt geprobeerd de ouder-kind band te versterken. Ouders leren in de oudermomenten welke angsten van hun kind te maken kunnen hebben met het huiselijk geweld en ze leren over het belang van leuke dingen doen met je kind. De kinderen leren in hun themabijeenkomsten over veilig boos zijn en over het hebben van leuke en nare geheimen. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van een uur en drie kwartier voor de verzorgende ouder en zijn/haar kind(eren).

Let op de kleintjes (6-12 jaar): voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld

Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt leren hier hun ervaringen te verwerken en oefenen met het leggen van sociale contacten. In de bijeenkomsten wordt elke week een ander thema behandeld. De kinderen gaan aan de slag met verschillende activiteiten zoals spel, knutselen, tekenen of muziek. Alle activiteiten helpen bij het verwerken van het geweld, het oefenen van sociale vaardigheden en het praten over gevoelens. De training bestaat uit negen bijeenkomsten van 1,5 uur.

Als muren kunnen praten (12-16 jaar): ervaringen delen en leren gezonde relaties aan te gaan

Geweld tussen ouders is een taboe, een onderwerp dat vaak onbesproken blijft. Jongeren kunnen daar veel last van hebben. Zij hebben behoefte om met anderen over de moeilijke situatie te praten. De training biedt hen de kans om hun ervaringen met leeftijdsgenoten te delen. De training leert jongeren bovendien wat gezonde relaties zijn. Ze verkennen wat wel en niet kan in een relatie en leren goed voor zichzelf te zorgen en voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 18 van 23

Ik heb nu hulp nodig!