Over ons

Feiten & cijfers

We zijn mensen die graag zorgen voor mensen. Hoe we dat doen is ook uit te drukken in feiten en cijfers. Dit zijn de feiten en cijfers van 2018.

Ons werkgebied

GGZ Delfland is een regionale organisatie. Met poliklinieken, klinieken en locaties voor dagbesteding en begeleiding wijd verspreid in de regio's Rijnmond en Haaglanden is er altijd wel een locatie dichtbij jou in de buurt.

We zitten op meerdere locaties verspreid over de regio's Haaglanden en Rijnmond.

Cliënten

 

Aantal in zorg

In 2018 waren er 22161 unieke cliënten bij GGZ Delfland, waarvan 4643 in de basis- en 17518 in de specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Meest voorkomende diagnoses

De meest voorkomende diagnose bij volwassenen en ouderen is stemmingsstoornissen.

Aantal cliënten jeugd in zorg en hun meest voorkomende diagnoses

In 2018 had GGZ Delfland 2950 jeugdige cliënten in zorg. De meest voorkomende diagnose bij jeugdigen is stoornissen in de kindertijd.

Onze medewerkers

Dag in dag uit zorgen voor onze cliënten doen we met ruim 1100 medewerkers. Het merendeel daarvan is vrouw.

GGZ Delfland heeft in 2018 1148 medewerkers in dienst. Dat is 8% meer dan in 2017.

Vrijwilligers

In 2018 waren er binnen GGZ Delfland 195 vrijwilligers actief. Mede dankzij deze vrijwilligers krijgen onze cliënten de extra aandacht die ze verdienen. Bijvoorbeeld door samen een kopje koffie te drinken, een praatje te maken of een spelletje te spelen.

 

Ervaringsdeskundigen

De inzet van ervaringsdeskundigen in het herstelproces van onze cliënten is van grote waarde. In 2018 hadden we 12 ervaringsdeskundigen in dienst. Zij weten hoe het is om met een stoornis te leven, therapie te volgen en te herstellen. Zij hebben ervaring met en kennis over wat het betekent om psychische problemen te hebben, en weten welke handvatten, oplossingen en strategieën werken.

Opleidingen

GGZ Delfland is een opleidingsinstituut voor diverse beroepen in de geestelijke gezondheidszorg. Het opleiden van nieuwe collega's en vakgenoten is belangrijk voor een toekomst waarin we de zorg kunnen blijven bieden die nodig is. In 2018 volgden 82 medewerkers een opleiding (of verdiepende- en vervolgscholing). De hbo-opleidingen, zoals die tot verpleegkundige, worden mede mogelijk gemaakt door het SectorplanPlus. Dit is een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bedoeld voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in de zorgsector.)

In 2018 hadden we 82 medewerkers in opleiding. We leiden mensen op tot verpleegkundige, verpleegkundig specialist, gz-psycholooh, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater.

Ziekteverzuim

Met 5,04% is het ziekteverzuim in onze organisatie lager dan dat van de branche. Onze Vernet Health Ranking is 9,2. Dit cijfer geeft aan hoe we presteren op het gebied van ziekteverzuim. Dit is gebaseerd op indicatoren als verzuimpercentage, meldingsfrequentie, duurklasse en verzuimkosten per fte.

Het ziekterverzuim is met 5,04% lager dan het gemiddelde van de branche.

Social Return On Investment

In de regio willen we ons laten zien als een betrokken en sociaal maatschappelijke partner. We bieden niet alleen begeleiding aan onze cliënten, maar helpen ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen onze horeca en groenvoorziening bieden we werkplekken voor mensen die lang thuis hebben gezeten en zonder ondersteuning niet aan het werk kunnen. 

Daarnaast zijn wij verplicht om voor het geld dat wij vanuit de gemeenten krijgen (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet) iets terug te doen dat een sociale en maatschappelijke functie heeft. Deze voorwaarde heet Social Return On Investment (SROI). Hier kan het bijvoorbeeld gaan om de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om het bieden van stageplekken.

In 2018 hebben we een sociale investering gedaan van ruim 1,3 miljoen. Dit is ingezet voor begeleiding, stage- en werkervaringsplekken op locaties van GGZ Delfland..