Grip Delfland

Grip Delfland is onderdeel van GGZ Delfland. Daar waar je bij GGZ Delfland behandeld kunt worden bij complexe of meerdere psychische stoornissen, kun je bij Grip Delfland terecht als je relatief lichte psychische klachten of stabiele chronische klachten hebt. Je huisarts weet vaak al waar je in jouw situatie het beste op je plek bent.

Onze hulp

Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, maar intensief of langdurig als dat nodig is. We helpen bijvoorbeeld cliënten met een depressie, ADHD, angsten of problemen na een ingrijpende gebeurtenis. Dat doen we met individuele en groepsbehandelingen. Deze worden steeds vaker gecombineerd met zelfhulptraining en digitale feedback, de zogenaamde e-health.

Kort als het kan, en lang als dat nodig is

Wat kun je van ons verwachten

Grip Delfland biedt behandelingen die vallen onder de basis geestelijke gezondheidszorg. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater, e-health behandeling (behandeling via internet) en een combinatie van gesprekken bij de psycholoog en e-health. Voor een behandeling bij Grip Delfland heb je een verwijzing van de huisarts nodig.
Lees verder

Hulp bij een chronische stoornis

Is jouw stoornis chronisch, ben je redelijk stabiel en heb je een laag tot matig risico op terugval in ernstige problematiek, dan kun je ook bij Grip Delfland terecht. We bieden je periodiek contact in een lage frequentie. Het doel van de behandeling is om je stabiel te laten blijven. We zetten daarvoor individuele contacten en e-health in. Als je behoefte hebt aan medicatieonderhoud, preventie die zorg gerelateerd is of zorgcoördinatie, begeleiden we je ook daarin. De bedoeling is dat je je eigen kracht inzet en behoudt.

We willen je stabiel laten blijven

Ik heb nu hulp nodig!