College van geneesheer-directeuren (GD)

Het college van geneesheer-directeuren (GD) is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op het gebied van de zorg en het verlenen van verplichte zorg. Het college werkt als bestuursorgaan en heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie.

Wat mag de geneesheer-directeur doen?

De geneesheer-directeur mag:

  • beslissingen nemen over verlenen van verplichte zorg
  • aanwijzingen geven aan professionals, de lijnorganisatie en de raad van bestuur
  • de raad van bestuur, de lijnorganisatie en professionals adviseren

Waarom een geneesheer-directeur?

De geneesheer-directeur houdt in de gaten dat cliënten de juiste (verplichte) zorg krijgen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de verplichte meldingen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en behandelt hij klachten.

Bij GGZ Delfland is de geneesheer-directeur een psychiater. Samen met vijf waarnemend geneesheer-directeuren, die ook psychiater zijn, vormt zij het college.

Ons college van geneesheren-directeur bestaat uit:

  • Belinda de Groof, geneesheer-directeur
  • Marlies Baldee, waarnemend geneesheer-directeur
  • Olivier Hoskam, waarnemend geneesheer-directeur
  • Lourens van Krimpen, waarnemend geneesheer-directeur
  • Nadine Sparreboom, waarnemend geneesheer-directeur