Je maakt je misschien zorgen om iemand. De persoon waarover je je druk maakt is depressief of angstig, heeft geen zin meer om iets te ondernemen of zorgt niet goed voor zichzelf. Het kan dan zijn dat iemand psychische klachten heeft. Je kunt iemand met psychische klachten vaak al helpen door te luisteren. Ook kun je vertellen waar iemand hulp kan krijgen. De huisarts kan iemand doorverwijzen naar de juiste geestelijke gezondheidszorg. 

Acute nood

Maak je je heel veel zorgen en zoekt iemand zelf geen hulp, dan kun je bellen naar zijn of haar huisarts (of de huisartsenpost). Doe dit ook als je denkt dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.   

Als iemand aan zelfmoord denkt, kun je naast de huisarts ook bellen naar 113 Zelfmoordpreventie. Wil je meer informatie? Kijk op www.113.nl/tips-om-te-praten

Wat kan ik doen

Iemand met psychische problemen heeft het moeilijk. Ze twijfelen aan zichzelf. Vaak voelen ze al dat ze niet goed functioneren, maar vinden het lastig om het onder ogen te zien. Een luisterend oor is dan heel waardevol.

  • Laat iemand praten.
  • Probeer echt te luisteren en iemand te begrijpen.
  • Vermijd discussie, oordeel niet en geef ook niet gelijk een advies.
  • Wil iemand niet dat je je met hem of haar bemoeit? Probeer dan een andere naaste te vinden van wie wel hulp wordt geaccepteerd.
  • Zorg goed voor jezelf. Geef grenzen aan en houd die vast. Je houdt dit het beste vol als je ook aan jezelf denkt.

Hulp regelen

Als je hulp wilt regelen, verwijs iemand dan naar de huisarts voor een afspraak. Je kunt met de persoon meegaan als deze dat prettig vindt. Bij de meeste huisartsen werkt ook een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, die speciaal is opgeleid voor zorg bij psychische klachten. Bij mildere klachten kunnen de huisarts of de praktijkondersteuner zelf de zorg geven die nodig is. Zijn de problemen ernstiger of complexer, dan verwijst de huisarts jouw naaste door naar de juiste zorgaanbieder.

Als iemand geen hulp wil

Wil je hulp regelen voor een naaste, maar hij of zij wil geen hulp? Probeer dan het gesprek aan te gaan.

  • Vraag waarom iemand geen hulp wil.
  • Leg uit wat de hulp inhoudt. Mensen zijn soms bang voor bepaalde hulp.
  • Vraag wat voor hulp iemand misschien wel wil hebben.
  • Vraag wat je voor iemand kunt doen.

Als iemand blijft weigeren, dan kun je zelf contact opnemen met de huisarts. De huisarts kan zo nodig hulp regelen.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 37 van 48

Ik heb nu hulp nodig!