De kosten voor de behandeling en ondersteuning van kinderen tot 18 jaar worden door de gemeente vergoed. Je hoeft daarvoor geen eigen bijdrage te betalen. Mocht je kind voor de behandeling medicijnen gebruiken dan worden die betaald door je zorgverzekeraar. Hierbij geldt geen eigen risico.

Zodra je kind 18 jaar wordt, geldt de regeling en financiering van de zorg voor volwassenen.

De gemeente maakt als financier van de jeugdzorg afspraken met zorgaanbieders. Voordat je je kind bij ons aanmeldt, is het raadzaam om altijd contact op te nemen met de gemeente waar het kind of de jongere woont en na te vragen of deze gemeente ook de zorg van GGZ Delfland vergoedt.

Vorm van zorg

Wie vergoedt het?

Zelf betalen

Behandeling in de huisartsenpraktijk

Je kind wordt behandeld of begeleid door je huisarts en/of diens praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

De zorgverzekeraar van de ouder bij wie het kind is bijgeschreven op de polis

Dit wordt 100% vergoed,

je betaalt niets

Behandeling zonder opname

Alle behandelvormen waarbij je niet wordt opgenomen

De gemeente waar het kind woont

Dit wordt 100% vergoed, je betaalt niets

Medicijnen ten behoeve van de behandeling

Je kind gebruikt voor de behandeling van zijn of haar psychische klachten medicijnen

De zorgverzekeraar van de ouder bij wie het kind is bijgeschreven op de polis

Dit wordt 100% vergoed, je betaalt niets

Om je kind bij ons aan te kunnen melden, heb je altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Ook het wijkteam of een toegangsloket van de gemeente kan verwijzen.

Ik heb nu hulp nodig!