Ontevreden of een klacht?

Het kan zijn dat je ontevreden bent of een klacht hebt over bijvoorbeeld de inhoud of uitvoering van je behandelplan, of de manier waarop een medewerker zich heeft gedragen. Bespreek dit altijd eerst met je behandelaar.

Als je ontevreden bent of een klacht hebt, raden we je aan om dit altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker of behandelaar. Misschien is je klacht snel en gemakkelijk op te lossen. Leidt dit gesprek niet tot een oplossing dan kun je een klacht indienen. De mogelijkheden voor het indienen van een klacht zijn afhankelijk van de situatie.

Soorten klachten

We onderscheiden twee soorten klachten:

Algemene klachten

Deze bestrijken een breed terrein van situaties en onderwerpen. Je vindt bijvoorbeeld dat je behandelaar niet goed genoeg naar je luistert. Of je bent onprettig bejegend door een medewerker.

Specifieke klachten

Deze staan beschreven in de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en gaan over situaties die zich voordoen bij een gedwongen opname. Deze klachten hebben te maken met:

  • het toepassen van middelen en maatregelen, bijvoorbeeld separatie
  • vrijheidsbeperkingen
  • gedwongen behandeling
  • verklaring van wilsonbekwaamheid
  • het nalaten van een behandeling die met je is afgesproken

Klachtenprocedure | Algemene klachten

1. Ontevreden of een klacht?

Bespreek je klacht eerst met de betrokken medewerker of behandelaar. Misschien kunnen we het snel oplossen.

2. Kom je er samen niet uit?

Vraag dan of een leidinggevende mee kan denken.

3. Komt er geen oplossing?

Afhankelijk van je klacht (algemeen of specifiek) kun je een beroep doen op een bemiddelaar of direct een klacht indienen bij de klachtencommissie. Vul daarvoor het klachtenformulier in.

4. Onafhankelijke bemiddelaar

Ben je er met de betrokken medewerker en diens leidinggevende niet uitgekomen, dan kun je via de klachtenfunctionaris een beroep doen op de onafhankelijke bemiddelaar. Deze probeert de klacht op te lossen door met de klager en de medewerker het gesprek aan te gaan.

5. Onafhankelijke klachtencommissie

Is je klacht na het bemiddelingsgesprek nog niet opgelost, dan kun je je tot de klachtencommissie wenden. Deze houdt een hoorzitting en geeft een niet-bindend oordeel over de klacht. De Eerste Geneeskundige van GGZ Delfland beslist daarna over de klacht.

6. Geschillencommissie

Ben je het niet eens met het besluit van de Eerste Geneeskundige, dan kun je je tot de Geschillencommissie GGZ wenden. Hieraan zijn kosten verbonden. De Geschillencommissie doet binnen zes maanden een uitspraak.

Klachtenprocedure | Specifieke klachten

1. Ontevreden of een klacht?

Bespreek je klacht eerst met de betrokken medewerker of behandelaar. Misschien kunnen we het snel oplossen.

2. Kom je er samen niet uit?

Vraag dan of een leidinggevende mee kan denken.

3. Komt er geen oplossing?

Afhankelijk van je klacht (algemeen of specifiek) kun je een beroep doen op een bemiddelaar of direct een klacht indienen bij de klachtencommissie. Vul daarvoor het klachtenformulier in.

4. ​Onafhankelijke klachtencommissie

Is je klacht nog niet opgelost, dan kun je je tot de klachtencommissie wenden. Deze houdt een hoorzitting en doet een bindende uitspraak over de klacht.

5. Rechter

Heeft de klachtencommissie de klacht ongegrond verklaard, dan kun je kosteloos in beroep gaan bij de rechter.

Hulp bij een klacht

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan je vertellen welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen en je helpen om je klacht te formuleren. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en neutraal, en draagt zorg voor een goed verloop van de klachtenbehandeling. Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van de klachtenfunctionaris. Heb je inhoudelijke ondersteuning nodig bij je klachten? Dan verwijst de klachtenfunctionaris je door naar de patiëntenvertrouwenspersoon of de helpdesk van Stichting PVP.

Klachtenfunctionaris:
Annemarieke Roelfzema
klachten@ggz-delfland.nl
015 260 74 66

De patiëntenvertrouwenspersoon

Bij de helpdesk en de patiëntenvertrouwenspersoon van de Stichting PVP kun je terecht met vragen en klachten over de zorgverlening die je ontvangt. Ook kinderen en jongeren onder de 18 jaar die bij ons behandeld worden, kunnen er terecht. De hulp van de helpdesk en patiëntenvertrouwenspersoon is gratis.

Als je ambulant in behandeling bent en je hebt een klacht, dan kun je voor informatie, advies en/of ondersteuning terecht bij de helpdesk van de Stichting PVP, telefoonnummer 0900-4448888 en helpdesk@pvp.nl. Mocht de hulp van de helpdesk ontoereikend zijn, dan kan de helpdesk contact voor je opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon. Verblijf je in een van onze klinieken of ben je gedwongen opgenomen en in behandeling (in het kader van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) dan heb je altijd recht op ondersteuning van de patiëntenvertrouwenspersoon van de Stichting PVP.

Voor meer informatie over je rechtspositie, over de helpdesk en de patiëntenvertrouwenspersoon van de Stichting PVP kun je terecht op de website van de stichting PVP.

Patiëntenvertrouwenspersoon
Noëlle de Vries
n.de.vries@pvp.nl
015 260 76 11
06 55 57 35 27

De familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon staat klaar voor familie en naasten van cliënten van GGZ Delfland. Bij de familievertrouwenspersoon kun je terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. De vertrouwenspersoon is in dienst bij de Landelijke Vereniging van familievertrouwenspersonen (LSFVP) en is daarmee volledig onafhankelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft zonder jouw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverleners.

Familievertrouwenspersoon
Wim van Lierop
w.vanlierop@lsfvp.nl
06 55 45 94 49
Sint Jorisweg 2 2612 GA Delft

De bemiddelaar

Heb je een algemene klacht, dan kun je via de klachtenfunctionaris een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. Deze voert een gesprek met de klager en de medewerker tegen wie de klacht is gericht of diens leidinggevende, met het doel om tot oplossingen of afspraken te komen waarmee de klacht kan worden weggenomen.

De klachtencommissie

De klachtencommissie voor cliënten is een onafhankelijke commissie die wordt voorgezeten door een jurist. De voorzitter en leden van de commissie zijn dus niet werkzaam bij GGZ Delfland. Een klacht wordt altijd door minimaal drie leden van de commissie behandeld. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt een psychiater betrokken bij de behandeling van de klacht. Aan het inschakelen van de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

Klachtencommissie:
Ambtelijk secretaris
klachtencommissie@ggz-delfland.nl
015 260 74 66
Sint Jorisweg 2 2612GA Delft

Het klachtenformulier

Via dit klachtenformulier kun je een klacht indienen.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 6 van 14

Ik heb nu hulp nodig!