A A A

Specialistische GGZ

Hoe snel wordt u geholpen

Een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd.

Lees meer

Uw mening telt

Wij horen graag van u wat we al goed doen of wat nog beter kan. 

Lees meer

Hulp nodig voor uw kind?

Maakt u zich zorgen over de psychische gezondheid of het gedrag van uw kind?

Lees meer

Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ wordt ingezet bij complexe en ernstige psychische stoornissen. De Specialistische GGZ heeft een breed aanbod. Hoewel het hier altijd gaat over ernstige problematiek die het dagelijkse functioneren flink verstoort, is ook hier het uitgangspunt om zorg zo veel als mogelijk in de thuissituatie aan te bieden. Daar staat GGZ Delfland in ieder geval voor. Dit houdt in dat bij vermindering van de klachten opnieuw samen met de huisarts gekeken wordt of u weer terug in zorg, of onder controle van uw huisarts komt.

Hoe wordt u naar ons doorverwezen

Leest u hier hoe u naar GGZ Delfland doorverwezen wordt.

Informatie voor verwijzers

Informatie die voor verwijzers van toepassing is.

Lees meer

Informatiebladen

Alle informatie in PDF vorm.

Lees meer

Vacatures & Stages

Hier vindt u alle vacatures en stageplekken

Lees meer

Het Leerhuis

Het Leerhuis richt zich op opleiding, bij- en nascholing en onderzoek.

Lees meer