A A A

Specialistische GGZ

Hoe snel wordt u geholpen

Een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd.

Lees meer

Uw mening telt

Wij horen graag van u wat we al goed doen of wat nog beter kan. 

Lees meer

Hulp nodig voor uw kind?

Maakt u zich zorgen over de psychische gezondheid of het gedrag van uw kind?

Lees meer

Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ wordt ingezet bij complexe en ernstige psychische stoornissen. De Specialistische GGZ heeft een breed aanbod. Hoewel het hier altijd gaat over ernstige problematiek die het dagelijkse functioneren flink verstoort, is ook hier het uitgangspunt om zorg zo veel als mogelijk in de thuissituatie aan te bieden. Daar staat GGZ Delfland in ieder geval voor. Dit houdt in dat bij vermindering van de klachten opnieuw samen met de huisarts gekeken wordt of u weer terug in zorg, of onder controle van uw huisarts komt.

Hoe wordt u naar ons doorverwezen

Leest u hier hoe u naar GGZ Delfland doorverwezen wordt.

 

Forensische zorg

U bent patiënt

U bent door de rechter, uw reclasseringsambtenaar of door gevangenis waar u in detentie zit / heeft gezeten aangemeld bij GGZ Delfland. U heeft dus GGZ behandeling en -begeleiding nodig, die GGZ Delfland u gaat bieden. Het kan zijn dat u bij de start van deze behandeling en begeleiding eerst wordt opgenomen, maar dat hoeft niet. De behandeling kan ook gelijk poliklinisch starten als u daarvoor aangemeld bent.

Net als bij alle andere patiënten beginnen we altijd met een intakegesprek. In dat gesprek kijken we naar de volgende aspecten: wat ervaart u als een probleem? Maar we kijken ook naar wat de verwijzer over u heeft aangegeven: wat vinden zij nodig en met welke zaken moeten wij rekening houden?

Bij de intake, maar ook later in de behandeling, kijken we dus niet alleen naar uw welzijn en gezondheid. We kijken met u ook naar uw woonsituatie, dagbesteding, inkomen en evt. schuldenproblematiek.

Dan stellen we ons en u de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat het gaat met u en ook uw omgeving (denk bijvoorbeeld aan uw buren of uw huisgenoten in een woonvoorziening)? Wij houden vanaf de start van de behandeling contact met uw reclasseringsambtenaar totdat het toezicht vanuit de reclassering afloopt. Als u dat wilt dan zorgen we ook dat uw naasten betrokken worden. Kortom: met u en anderen gaan wij eraan werken dat u (weer) een plaats in de maatschappij krijgt en vooral houdt. Zonder (nieuwe) overlast of andere grensoverschrijdende zaken waardoor u opnieuw met politie of justitie in aanraking zou kunnen komen. Daarvoor is het nodig dat we in de behandeling en begeleiding ook rekening houden met zaken die uw kansen op succes vergroten, maar ook met zaken die dat zouden kunnen belemmeren.

U bent welkom bij GGZ Delfland!

U bent verwijzer

Inmiddels is het bestaande ambulante- en klinische zorgaanbod van GGZ Delfland en Doel (tijdsbesteding) in zowel de regio Rijnmond en Delfland- Westland en Oostland opengesteld voor de instroom van een bepaalde groep forensische patiënten. Dat aanbod is opgenomen in IFZO. In deze factsheet wordt ons aanbod toegelicht. Daarnaast vindt u hier onze visie en methodiek.

Aanmeldingen komen binnen bij en worden afgehandeld door onze Centrale ZorgAdministratie (CZA): 015 – 260 7521.

Voor inhoudelijk vragen kunt u zich wenden tot de heer Thees Gernler, adviseur Forensische Zorg GGZ Delfland; t.gernler@remove-this.ggz-delfland.nl / 06 – 51 99 45 86.

 

Informatie voor verwijzers

Informatie die voor verwijzers van toepassing is.

Lees meer

Informatiebladen

Alle informatie in PDF vorm.

Lees meer

Vacatures & Stages

Hier vindt u alle vacatures en stageplekken

Lees meer

Het Leerhuis

Het Leerhuis richt zich op opleiding, bij- en nascholing en onderzoek.

Lees meer