Zorg voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar (Infant Mental Health)

Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en hebben veel ontwikkelingsstappen te maken in korte tijd. Soms is op jonge leeftijd al te zien dat de ontwikkeling anders loopt dan bij andere kinderen, of hebben ouders zorgen over het gedrag van hun kind. Dan is het van belang om op tijd hulp of behandeling te zoeken, zodat de problemen zich niet opstapelen of de ontwikkeling beïnvloeden.

Bij GGZ Delfland is er op elke jeugdafdeling een team dat gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van kinderen van nul tot en met zes jaar. De specifieke expertise die deze jonge kinderen vragen op gebied van zowel diagnostiek als behandeling maakt dat alle zorg in principe plaatsvindt binnen dit team.

De behandeling van jonge kinderen wordt altijd samen met ouders vormgegeven. Zij zijn de belangrijkste personen in het leven van hun kind en hebben de meeste invloed op hoe een kind zich ontwikkelt.

Hoe werkt het?

Onderzoek

Er kunnen veel verschillende oorzaken zijn voor problemen in het gedrag of de ontwikkeling van een jong kind. Daarom wordt altijd eerst onderzoek gedaan. Dat noemen we ook wel diagnostiek. De diagnostiek start met vragenlijsten en twee afspraken waarin een ouder-kind spelobservatie plaatsvindt. Voorafgaand aan het eerste gesprek ontvangen de ouders een vragenlijst en een speciaal op jonge kinderen afgestemde ontwikkelingsvragenlijst.

Eerste gesprek

Na een eerste inventarisatie van de hulpvraag en de klachten van het kind wordt in het eerste gesprek aandacht besteed aan de ouder-kind relatie; er wordt dan ook beeld- en geluidopname gemaakt van een spelsituatie tussen kind en ouder(s).

Tweede gesprek

In een tweede gesprek worden met ouders in kaart gebracht hoe de voorgeschiedenis van het kind is, hoe de ontwikkeling tot nu toe is verlopen en wat de huidige zorgen en klachten zijn (ontwikkelingsanamnese). Er wordt zo veel mogelijk informatie verzameld.

Binnen het 0-6 team worden de opnamen bekeken en het kindgedrag en de ouder-kind interactie worden beoordeeld. Er wordt indien nodig aanvullende informatie verzameld bij de partners in de zorg, zoals bij het kinderdagverblijf, het consultatiebureau of de kinderarts, integrale vroeghulp, logopediste of het Audiologisch Centrum.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek wordt een advies gegeven voor het wel of niet starten van een behandeling. Wanneer de behandeling gaat plaatsvinden binnen GGZ Delfland wordt dit samen met ouders vormgegeven in een Behandelovereenkomst (BHO).

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 16 van 16

Hoe wij kunnen helpen

Vervolgens wordt overgegaan tot de behandelfase. Hoe deze ingevuld wordt, is afhankelijk van de uitkomst van het diagnostiektraject en de vraag van ouders. Voor de specifieke behandelopties wordt verwezen naar de overige zorgprogramma’s. Behandeling die vaak wordt toegepast bij kinderen van 0-6 jaar:

Ik heb nu hulp nodig!