Psychose

Een psychose is een geestelijke toestand waarbij jij de wereld om je heen anders ervaart dan andere mensen. Je contact met de werkelijkheid is ernstig verstoord.

Als je een psychose hebt, kun je de werkelijkheid niet goed meer waarnemen. Je ziet, hoort, ervaart en denkt dingen die andere mensen niet zien en daar kun je bang of depressief van worden. Je kunt bijvoorbeeld stemmen horen, of iets voelen of ruiken dat er niet is. Het kan ook zijn dat je wanen hebt, onrealistische overtuigingen. Je denkt misschien dat je speciale krachten hebt of dat mensen achter je aan zitten. Daarnaast kan je persoonlijkheid veranderen, als je vroeger bijvoorbeeld heel actief was, ben je nu niet vooruit te branden. Een psychose is een mengbeeld van verschillende symptomen, hij uit zich dus bij iedereen anders.

Kenmerken

  • Hallucinaties (dingen waarnemen die er niet zijn, zoals stemmen horen).
  • Wanen (dingen denken die niet realistisch zijn).
  • Bizarre gedachten hebben die plotseling in je opkomen.
  • Moeite met informatieverwerking hebben, dus niet alles begrijpen wat er gebeurt of wordt gezegd.
  • Extreem uitgelaten of actief zijn (manisch) of juist erg depressief zijn.
  • Moeite hebben om je dagelijkse activiteiten te voltooien of voor jezelf te zorgen.
  • Onsamenhangende spraak.

Hoe ontstaat het?

Als je een psychose hebt, geven de hersenen dankzij een soort storing verkeerde boodschappen aan elkaar door. Zonder het zelf te beseffen, kun je daardoor fantasie en realiteit niet goed scheiden. Hoe gevoelig je bent voor een psychose heeft te maken met verschillende factoren. Het kan erfelijk zijn. Stress, slaaptekort en trauma’s kunnen de kans op een psychose vergroten, net als drugsgebruik. Vooral als je op jonge leeftijd vaak blowde, toen je hersenen nog in ontwikkeling waren. Er zijn ook ziekten waarbij een psychose vaker voorkomt, zoals dementie, hersentumoren, Parkinson en de ziekte van Huntington. Bipolariteit (manisch depressief) en schizofrenie zijn psychische stoornissen waarbij psychoses voorkomen, al heeft niet iedereen die een psychose krijgt schizofrenie.

Onze hulp

Als het gaat om een eerste psychose, dan word je behandeld door een speciaal team genaamd DEPT (Delflands eerste psychose team). Zijn psychoses eerder voorgekomen, dan kun je terecht bij FACT (functie assertive community treatment) voor specialistische behandeling, psychosociale interventies, somatische zorg en rehabilitatietrajecten. Als eenmaal een stabiele situatie is bereikt, helpen we om die stabiliteit te bewaren door ondersteunende behandeling en medicatie controles. In principe kun je tijdens de behandeling gewoon thuis wonen, maar in sommige gevallen kan het zijn dat een opname nodig is.

Behandelingen voor cliënten

Farmacotherapie

Farmacotherapie is de behandeling van psychische klachten met medicijnen.

In je hersenen worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing is, kun je psychische klachten krijgen. Medicijnen herstellen de balans in die stoffen. Hierdoor kunnen je klachten minder worden of zelfs weggaan. Medicijnen kunnen ook de werking van een andere behandeling versterken.

Electroconvulsieve therapie

Electroconvulsieve therapie (ECT) is een effectieve behandeling als je een ernstige depressie hebt.

ECT-therapie kan een optie zijn, als andere behandelingen en medicijnen niet voldoende werken. Tijdens een ECT-behandeling wordt met elektriciteit een epileptische aanval opgewekt. Hierdoor herstelt het chemische evenwicht in de hersenen en kunnen depressieve klachten minder worden, of zelfs helemaal weggaan. ECT is een veilige behandeling en is niet te vergelijken met hoe het vroeger werd toegepast.

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapie is gebaseerd op het idee dat je zelf invloed kunt uitoefenen op de gedachten die je hebt en de gevoelens die je daarbij ervaart.

Wat je denkt, bepaalt hoe jij je gedraagt. Leer je anders denken, dan wordt je gevoel ook anders. Tijdens cognitieve gedragstherapie leer jij welke gevoelens en gedachten zorgen dat jij op een bepaalde manier reageert op mensen en situaties en hoe je daar anders mee om kunt gaan. Cognitieve gedragstherapie helpt bijvoorbeeld bij angst- en paniekstoornissen, lichte depressies, relatieproblemen, stress, eetstoornissen, ADHD, verslavingen of impulsproblemen.

Interpersoonlijke psychotherapie

Gesprekstherapie als je een depressie hebt die is veroorzaakt door omstandigheden.

Interpersoonlijke psychotherapie is een gesprekstherapie voor als je een depressie hebt als gevolg van veranderingen in je relaties met anderen. Bijvoorbeeld door het overlijden van een partner, een scheiding of een ruzie met een dierbaar iemand.

Psycho-educatie

Tijdens psycho educatie krijg je meer informatie over jouw psychische probleem. Ook krijg je tips en leer je ermee omgaan.

Deze leerzame sessies zijn er ook voor je partner, familie, of vrienden.

Multi Family Group

Een multi family group is een gezinsbehandeling voor mensen met psychotische klachten.

Er wordt gepraat met familieleden, vrienden en andere naasten. Het doel van de groep is om met behulp van behandelaren de balans in jouw relaties te hervinden.

Somatische begeleiding

Deze begeleiding is gericht op het verbeteren van jouw leefstijl.

Mensen met een ernstige psychische aandoening hebben vaak een minder goede lichamelijke conditie. Ze bewegen te weinig, gebruiken drugs of alcohol, roken, verzorgen hun gebit slecht en eten ongezond. Daarbij is langdurig gebruik van medicatie een belangrijke factor bij het ontstaan van overgewicht en hart- en vaatziekten. Medicatie kan bovendien een droge mond veroorzaken, wat tot gebitsproblemen kan leiden. Wij willen jouw leefstijl samen met jou verbeteren.

Geïntegreerde dubbele diagnose behandeling

Verslaving en psychische stoornissen bestaan vaak naast elkaar bestaan, daarom is het goed om de behandelingen te combineren. Deze behandeling bestaat dan ook uit gecombineerde aandacht voor zowel psychiatrische en verslavingsproblematiek.

Geïntegreerde dubbele diagnose behandeling is gericht op je motivatie om het gebruik van alcohol of drugs te veranderen, met daarbij ook aandacht voor je psychische problemen.

Signaleringsplan

Een signaleringsplan helpt jou om terugval te voorkomen.

Als jij en je behandelaar verwachten dat je klachten van tijd tot tijd terugkeren, dan is het zinvol om een signaleringsplan op te stellen. Als je weet door welke situaties je uit je evenwicht raakt en welke signalen daarbij horen, kun je vroegtijdig actie ondernemen om terugval te voorkomen.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 7 van 8

Ik heb nu hulp nodig!