A A A

Uw mening telt

Hoe snel wordt u geholpen

Een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd.

Lees meer

Uw mening telt

Wij horen graag van u wat we al goed doen of wat nog beter kan. 

Lees meer

Hulp nodig voor uw kind?

Maakt u zich zorgen over de psychische gezondheid of het gedrag van uw kind?

Lees meer

GGZ Delfland is erg benieuwd naar uw mening. Zo kunnen we zien wat we al goed doen of wat nog beter kan. Wij voeren daarom met regelmaat tevredenheidsonderzoek uit. Het onderzoek gaat over uw ervaringen met de hulp die u van ons heeft ontvangen.

Vragenlijst
Als u tot de geselecteerde cliënten behoort ontvangt u een verzoek een vragenlijst in te vullen. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig. 

Alle gegevens die u verstrekt worden strikt vertrouwelijk verwerkt door een extern meetbureau. Dit betekent dat als u de vragenlijst invult, dan is het niet bekend is dat het over u gaat.

Wilt u niet meedoen
Indien u vragen heeft over eventuele deelname of u wilt niet meewerken aan onze kwaliteitsonderzoeken kunt u een mail sturen.

Bent u niet tevreden
Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over het gedrag of een beslissing van een medewerker of van de organisatie.

Heeft u een klacht
U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de inhoud of uitvoering van het behandelplan, de manier waarop een medewerker zich heeft gedragen of over een besluit om de behandeling te beëindigen.

De klachtencommissie
De klachtencommissie voor cliënten is een onafhankelijke commissie die wordt voorgezeten door een jurist. De voorzitter en leden van de commissie zijn dus niet werkzaam bij GGZ Delfland. Een klacht wordt altijd door minimaal drie leden van de commissie behandeld. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt een psychiater betrokken bij de behandeling van de klacht. Aan het inschakelen van de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

Klachtenformulier
Via dit klachtenformulier kunt u een klacht indienen.

Folders
Op de pagina "Folders & informatiebladen" vindt u meer informatie in de vorm van folders.

Informatie voor verwijzers

Informatie die voor verwijzers van toepassing is.

Lees meer

Informatiebladen

Alle informatie in PDF vorm.

Lees meer

Vacatures & Stages

Hier vindt u alle vacatures en stageplekken

Lees meer

Het Leerhuis

Het Leerhuis richt zich op opleiding, bij- en nascholing en onderzoek.

Lees meer