A A A

Wat zijn de kosten van onze zorg voor u

Hoe snel wordt u geholpen

Een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd.

Lees meer

Uw mening telt

Wij horen graag van u wat we al goed doen of wat nog beter kan. 

Lees meer

Hulp nodig voor uw kind?

Maakt u zich zorgen over de psychische gezondheid of het gedrag van uw kind?

Lees meer

Wat zijn de kosten van onze zorg voor u

Als u bij GGZ Delfland in zorg komt zijn hier kosten aan verbonden. Dit geldt voor zowel de Generalistische Basis GGZ (GR1PP) als de Specialistische GGZ .
Om er voor te zorgen dat u niet voor verrassingen komt te staan, geven wij u hierbij informatie over de mogelijke kosten die u moet betalen.

Justitie

Wanneer er sprake is van een justitiële titel en u voor behandeling door een erkende verwijzer bent doorverwezen, wordt de behandeling vergoed door het Ministerie van Justitie.

Eigen bijdrage voor de functie “begeleiding”

Mensen die een (AWBZ) indicatie hebben van het CIZ voor de functie ‘begeleiding’ (bij dagbesteding) betalen daarvoor een bepaald bedrag per maand zelf. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK en klik op ‘zorg thuis'. Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met het CAK via telefoon 0800 1925. 

Eigen bijdrage preventie en cursussen bij DOEL 

De preventiecursussen die gegeven worden via DOEL, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Valt de cursus die u volgt onder de Wmo dan kan de gemeente u hiervoor een bijdrage vragen. Daarnaast kan aan deelnemers een bijdrage voor onder andere de cursusmaterialen worden gevraagd.

Tegemoetkoming of compensatie door uw gemeente

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.  In een aantal gemeenten kunnen mensen met een minimuminkomen (in de meeste gevallen tot 110% boven bijstandsniveau) een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten. Sommige gemeenten bieden daarnaast een compensatie voor het eigen risico. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden of klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden per gemeente.

 

Informatie voor verwijzers

Informatie die voor verwijzers van toepassing is.

Lees meer

Informatiebladen

Alle informatie in PDF vorm.

Lees meer

Vacatures & Stages

Hier vindt u alle vacatures en stageplekken

Lees meer

Het Leerhuis

Het Leerhuis richt zich op opleiding, bij- en nascholing en onderzoek.

Lees meer