Veel gestelde vraag

Ik heb geen contact meer met één van mijn ouders.

Waarom moeten ze toch allebei toestemming geven?

Dat is wettelijk bepaald, in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Daarin staat dat als jij jonger bent dan 12 jaar de gezaghebbende ouders samen beslissen over je medische behandeling. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is instemming van zowel jou als je ouders nodig. Zonder een formulier dat door beide ouders getekend is, mogen wij je niet helpen. Vanaf 16 jaar beslis je zelf over je behandeling.