Wie wij zijn

Over ons


Onze visie

We willen altijd de beste zorg geven. Een verantwoordelijke rol die we graag op ons nemen. Daarom doen we een aantal beloftes. We zijn er nog niet, maar we hebben er vertrouwen in dat we ze waar kunnen maken.

Bekijk onze beloftes

Ons beleid

De wereld verandert in rap tempo, denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg, de veranderde rol van de cliënt en het andere perspectief op gezondheid dat nu veel meer gaat over kwaliteit van leven. Medewerkers van GGZ Delfland hebben met elkaar het antwoord bedacht op deze ontwikkelingen en verwoord in het nieuwe beleid voor 2022 tot en met 2024: Kijk naar binnen, stap naar buiten.

Bekijk ons meerjarenbeleid

Kwaliteit van zorg

Cliënten van GGZ Delfland kunnen erop rekenen dat we de hoogst mogelijke kwaliteit nastreven in alles wat we doen. We stellen onszelf kwaliteitsnormen, meten de resultaten en waardering voor onze zorg en wisselen kennis uit met diverse kenniscentra.

Lees verder over de kwaliteit van zorg

Gezonde werk-, zorg- en leefomgeving

Binnen GGZ Delfland willen we onze medewerkers en cliënten een gezonde werk-, zorg- en verblijfsomgeving bieden. Een van de acties om dit te bereiken is het toewerken naar een rookvrije organisatie.

lees verder ook GGZ Delfland rookvrij

Onze organisatie

Onze organisatie bestaat uit zorgclusters, die regionaal en rond zorgvragen georganiseerd zijn. We kiezen voor lokale herkenbaarheid, dichtbij onze cliënten en onze zorgpartners.

Bekijk de zorgclusters

Raad van bestuur

De raad van bestuur is eenhoofdig en eindverantwoordelijk voor de zorgorganisatie. Samen met de directie vormt de raad van bestuur het directieteam en bestuurt zij de organisatie.

Meer over de raad van bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het functioneren en beoordeelt de raad van bestuur.

Meer over de raad van toezicht

Directie

De directie geeft leiding aan de clustermanagers. Samen met de raad van bestuur vormt de directie het directieteam.

Meer over de directie

College van geneesheer-directeuren (GD)

Het college van geneesheer-directeuren (GD) is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op het gebied van de zorg en het verlenen van verplichte zorg.

Meer over het college GD

Adviesorganen

Cliëntenraad

We hebben een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van cliënten van GGZ Delfland behartigt. De leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt bij GGZ Delfland.

Meer over de cliëntenraad

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een onafhankelijk inspraak- en medezeggen-schapsorgaan binnen GGZ Delfland. De OR bestaat uit werknemers die namens de werknemers overleggen met de werkgever.

Meer over de ondernemingsraad

Verpleegkundige en agogische staf

De verpleegkundige en agogische staf (VAS) is een adviescollege van verpleegkundigen, verzorgenden en agogen voor de raad van bestuur van GGZ Delfland. De VAS bestaat uit 7 leden en vertegenwoordigt alle verpleegkundige, verzorgende en agogische disciplines binnen GGZ Delfland.

Meer over de verpleegkundige en agogische staf

Familieraad

De familieraad is een medezeggenschapsraad die bestaat uit familieleden, vrienden en naast betrokkenen van cliënten van GGZ Delfland. De raad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van alle naasten. En als je als naaste informatie zoekt, behoefte hebt aan steun of vragen hebt over GGZ Delfland, kun je bij de familieraad terecht.

Meer over de familieraad


Verhalen van onze medewerkers

Ervaringsverhalen

 • Met geduld en humor kom ik tot oplossingen

  - Hannah is receptioniste en alarmcentralist

  Lees Hannah's verhaal

 • Kleine successen maken een groot verschil

  - Janneke is verpleegkundig specialist in de kliniek

  Lees Janneke's verhaal

 • Ik kan iemand in korte tijd helpen de regie over het leven terug te winnen

  - Sanne is gezondheidszorgpsycholoog bij Grip Delfland

  Lees Sanne's verhaal

Overig aanbod

Ons zorglabel

doel
delfland

Doel Delfland helpt cliënten hun leven weer op te pakken en samen met anderen actief bezig te zijn. Dagbesteding, creatieve activiteiten, sportactiviteiten, inloop, workshops en individuele trajectbegeleiding zijn daarbij van groot belang. We bieden beschermde woonvoorzieningen, helpen met re-integratie en het opdoen van werkervaring bij een van onze bedrijven of partners.

Ga naar Doel Delfland