Veel gestelde vraag

Wat is kinderpsychiatrie?

Als je je heel verdrietig, boos, onrustig of naar voelt, kan het zijn dat er iets niet goed gaat in je hersenen. Dan ga je niet naar een gewone dokter, maar naar een dokter die alles weet van geestelijke stoornissen (dat zijn ziektes van je brein). Daar zijn speciale dokters voor, een kinder- en jeugdpsychiater is zo’n dokter. Hij kan goed bekijken hoe de werking van je lichaam en je hersenen te maken hebben met hoe je je voelt en hoe je bent, hoe je doet. Heel veel dingen hebben invloed op jou: je ouders, je vrienden, school, leerkrachten en je omgeving . Ook daar kijken de mensen die in de kinderpsychiatrie werken naar. Dat doen ze door met jou en de mensen om je heen te praten, te overleggen. Soms gebruiken ze ook tests, dat zijn bijvoorbeeld vragenlijsten.