Leren zelfstandig wonen

Woonbegeleiding

Thuis en in beschermde woonvoorzieningen helpen we mensen met een psychische of andere sociale kwetsbaarheid op weg om weer zelfstandig te wonen.

Begeleiding bij je thuis

Als jij door psychische problemen of om andere redenen moeite hebt om zelfstandig te wonen, is het mogelijk om ambulante woonbegeleiding te krijgen. Met ondersteuning leer je thuis of in je woonvoorziening vaardigheden die je helpen om voor jezelf te zorgen. Om voor ambulante woonbegeleiding in aanmerking te komen, heb je een Wmo-indicatie van je gemeente nodig voor individuele begeleiding of wooncoaching.

Tijdens ambulante begeleiding komt een van onze begeleiders bij je thuis of in de woonvoorziening waar je gebruik van maakt. Samen voer je gesprekken over aspecten die horen bij het zelfstandig wonen, zoals geldzaken, opleiding, werk, sociale contacten en persoonlijke verzorging. Je oefent dit vervolgens in je eigen omgeving.

 

Hoe vaak en hoe lang krijg je woongeleiding?

Hoe vaak en hoe lang een begeleider bij je langs komt, hangt af van je indicatie. Als het mogelijk is, zal de begeleiding na verloop van tijd worden afgebouwd. Maar het kan ook zijn dat een begeleider contact blijft houden als jij dat nodig hebt om te kunnen functioneren.

Heb je een Wmo-indicatie voor woonbegeleiding, dan wordt je aangemeld door de gemeente waarin je woont. Heb je nog geen Wmo-indicatie, dan kun je die aanvragen bij de gemeente. Medewerkers van Doel Delfland kunnen je daarbij helpen. 

Beschermd Wonen Plus

Als je een tijd in behandeling bent geweest voor een psychische stoornis kan het zijn dat je hulp nodig hebt om je leven weer op te bouwen. Alleen wonen is dan soms nog een stap te ver. Je kunt ook een andere reden hebben om tijdelijk ergens te wonen waar je er niet alleen voor staat.

Beschermd Wonen Plus heeft woningen op verschillende plekken in Delft. We hebben een aantal eenpersoonswoningen en woningen waar twee personen verblijven. Daarnaast hebben we een aantal woningen waar je de keuken en de badkamer met andere bewoners deelt. Een verblijf bij ons duurt nooit langer dan twee jaar. Daarna ga je weer zelfstandig wonen. Als je hier nog niet aan toe bent, zoeken we een andere passende woonvorm voor je.

Bij Beschermd Wonen Plus ondersteunen we je bij het weer opbouwen van een sociaal leven of het vinden van een daginvulling, zoals sporten. Maar we begeleiden ook bij praktische zaken zoals het aanbrengen van structuur in de dag, boodschappen doen of het bijhouden van je administratie.

We leveren zorg op maat, we passen onze hulp dus aan jouw wensen en behoeften aan. Als het nodig is leren we je omgaan met je psychische stoornis, zodat het dagelijks leven gemakkelijker wordt. Onze organisatie is gespecialiseerd in het bieden van psychische hulp waardoor we de kans op terugval kunnen verkleinen.

 

Meer weten?

Wmo-indicatie

Dagbesteding en individuele (woon)begeleiding worden betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kijkt of je hiervoor in aanmerking komt. Op de website van jouw gemeente vind je meer informatie.

Contactgegevens gemeente

Nog geen Wmo-indicatie?

Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van een Wmo-indicatie.

Lees hoe wij je helpen

Verhalen van cliënten

Ervaringsverhalen

  • Ik hoop dat ik ooit weer een eigen huis zal krijgen

    - Fethi neemt deel aan Beschermd Wonen Plus

    Lees Fethi's verhaal