Janneke is verpleegkundig specialist in de kliniek

Het verhaal van Janneke

"Op onze afdeling behandelen we patiënten met zowel verslavings- als psychiatrische problematiek. Verslaving is meestal geen op zichzelf staand probleem. En ook achter een psychische stoornis zit zoveel meer, denk aan sociale en financiële problemen. We zien vaak dat patiënten op allerlei levensgebieden zijn vastgelopen. Daar houden we bij de behandeling rekening mee en we proberen hen zo goed mogelijk weer op weg te helpen. We kijken welke zorg nodig is en schakelen zo nodig andere disciplines in. Ook na de opname is dit belangrijk, er gaat hier niemand zonder nazorg de deur uit. We zetten alles op alles om iemand zo goed mogelijk te helpen."

 

"Een opname in de kliniek heeft veel impact op een cliënt, het is vaak een verwarrende periode. Daarom probeer ik mensen tijdens een intakegesprek al zoveel mogelijk op hun gemak te stellen door uit te leggen wat er gaat gebeuren, een rondleiding te geven en ze te vertellen wat de dagelijkse gang van zaken is. Dat neemt een hoop onzekerheden weg. Bij opname wordt er samen met de cliënt een behandelplan opgesteld, waarin duidelijke doelen worden beschreven. Duidelijkheid is heel belangrijk. Cliënten moeten weten wat ze van mij kunnen verwachten, bijvoorbeeld op welke momenten ik aanwezig ben en dat ze naar binnen kunnen wandelen als de deur open staat.

Ik wil het verschil maken voor cliënten. Volledig herstel is niet altijd mogelijk, omdat verslavingsproblematiek echt complex is en vaak gepaard gaat met andere (psychische) problemen. Maar ik weet dat kleine successen een groot verschil kunnen maken in iemands leven. Bijvoorbeeld als iemand weer contact krijgt met zijn familieleden omdat hij gestopt is met het gebruik van middelen. De essentie van mijn werk is om mensen zo goed mogelijk op weg te helpen, om uit te zoeken hoe iemand zijn plek in de samenleving weer kan vinden. Op die manier kan ik bijdragen aan een aangenamer bestaan van mijn cliënten."