Toegankelijkheidsverklaring

GGZ Delfland hecht veel waarde aan het online informeren van cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden, op een veilige en betrouwbare manier. Dat betekent dat online informatie eenvoudig toegankelijk moet zijn, ook als je bijvoorbeeld een visuele of motorische beperking hebt of dyslectisch bent.

Bij het ontwikkelen van deze website hebben we gebruik gemaakt van de Europese standaarden voor webtoegankelijkheid: de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Ook met andere online diensten, zoals het cliëntportaal Mijn GGZ Delfland, zijn er maatregelen genomen die de toegankelijkheid bevorderen en proberen we zoveel mogelijk te voldoen aan deze standaarden.

Daarnaast bieden de bekende webbrowsers en operating systems van personal computers, smartphones en -pads standaard al een breed pakket aan hulpmiddelen op het gebied van toegankelijkheid. Denk aan beeldschermvergroters, voorleesfuncties en de ondersteuning van aangepaste toetsenborden. Deze hulpmiddelen zijn voor iedereen beschikbaar.

Op die momenten dat wij online communicatiemiddelen en -diensten vernieuwen passen wij zoveel mogelijk de meest recente standaarden toe. Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van een van onze online middelen of diensten? Mail dan naar communicatie@ggz-delfland.nl. Heb je een klacht, en wil je deze bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, stuur dan een e-mail naar klachten@ggz-delfland.nl.