Vincent werkt bij Doel Delfland

Het verhaal van Vincent

"Wij zorgen dat cliënten weer lekker in hun vel komen te zitten. Ze zijn vaak vastgelopen op meerdere levensgebieden, denk aan financiën, gezondheid, wonen of op het gebied van werk. Psychische problemen sijpelen door naar elk aspect van iemands leven. Problemen in de thuissituatie hebben bijvoorbeeld hun weerslag op het vinden of behouden van een baan. Stress en spanning hebben een remmende werking op het vragen van hulp, waardoor ze niet uit hun situatie komen. We proberen de problematiek helder in kaart te brengen en pakken vervolgens het totaalplaatje aan. We brengen rust in de financiële situatie, helpen bijvoorbeeld om van een huis een thuis maken, we zorgen dat de gezondheidsproblemen worden aangepakt. Wanneer iemand gebitsproblemen of rugklachten heeft, zoeken we medische bijstand. Uiteraard zorgen we ook dat de juiste psychische hulp geboden wordt. Dankzij een groot netwerk kunnen we op heel veel vlakken hulp bieden."

 

"Het vinden van passende dagbesteding voor onze cliënten is onze taak. Werk is vaak een belangrijke basis in een menselijk bestaan en is daarom een van onze speerpunten. Vanuit de gemeente worden mensen naar ons doorgezonden die al langere tijd geen baan hebben. Die mensen vraag ik wat hun ideaal is, wat voor soort werk zouden ze wensen als ze konden toveren. Dat ideaalplaatje gaan we dan samen inplannen, uiteraard wel zo haalbaar mogelijk. Wij helpen ze gedurende een periode van tien maanden om de eerste stappen te zetten op weg naar het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of een zinvolle dagbesteding.

De trajecten bij Doel Delfland zijn op vrijwillige basis. Het begint met een aantal gesprekken waarin we doelen vaststellen. Daarna gaan we aan de slag. Daarbij sta ik naast de cliënt, we hebben heel persoonlijk contact. Na negen maanden evalueren we hoe het is gegaan en of er nog nazorg nodig is. Als ik dan zie dat iemand weer slagvaardig met problemen kan omgaan en de juiste wegen richting hulp kent, weet ik dat hij of zij op de goede weg zit. Bij Doel Delfland kunnen we ervoor zorgen dat mensen weer hoop en vertrouwen in zichzelf en in de toekomst krijgen."