Praktijkondersteuning voor huisartsen

GGZ Delfland levert al sinds 2012 GGZ ondersteuning in huisartsenpraktijken. 46 POH-GGZ collega's zijn werkzaam in 65 huisartsenpraktijken. 

Ondersteuning binnen de vertrouwdheid van de praktijk

Een praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) beantwoordt vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg binnen de vertrouwdheid van de huisartsenpraktijk. Tot het takenpakket van de POH-GGZ behoren het signaleren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen (in samenwerking met de huisarts). De POH-GGZ zet zich in voor het helder krijgen van de psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding en psycho-educatie. Als er doorverwezen moet worden, zorgt de praktijkondersteuner dat de patiënt snel op de juiste plek terecht komt. De POH-GGZ werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en de huisarts blijft de formele verwijzer.

Waarom een POH-GGZ van GGZ Delfland?

De POH-GGZ heeft een ondersteunende en generalistische benadering. De invulling van de functie bepaal je samen met jouw POH-GGZ medewerker. De POH-GGZ kan een waardevolle bijdrage leveren op de volgende zorgactiviteiten:

  • probleemverheldering, uitvoeren van screeningsdiagnostiek en stellen van een vermoedelijke diagnose
  • opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
  • geven van psycho-educatie, begeleiden en ondersteunen van zelfmanagement en motiveren tot actieve probleemoplossing
  • interventies gericht op verbetering van functioneren
  • geïndiceerde preventie, zorggerelateerde preventie en terugvalpreventie
  • doorverwijzen naar de BGGZ en SGGZ en ondersteunen tijdens overbrugging en informatie  geven over de GGZ en de sociale kaart
  • begeleiden bij chronische problematiek
  • samenwerken met/consulteren van psychologen en psychiaters, maatschappelijk werk, wijkteams en crisisdienst;
  • meten van behandeleffect

Inmiddels bedient GGZ Delfland een aantal huisartsenpraktijken/gezondheidscentra in Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Delft, De Lier, Den Hoorn, ’s Gravenzande, Hoek van Holland, Middelharnis, Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, Rotterdam, Schipluiden, Schiedam, Vlaardingen en Wateringen.

Welke kosten draagt GGZ Delfland

De kosten voor een praktijkondersteuner zijn per 1 januari 2023 € 60,92 per uur, btw-vrij. Verlof- en verzuimuren brengen wij niet in rekening. Als je een POH-GGZ inzet in je praktijk, treedt GGZ Delfland op als werkgever en neemt de bijbehorende plichten en risico’s op zich. Bovendien heb je de zekerheid van vervanging bij langdurig verzuim van de vaste POH-GGZ en heb je minder administratieve lasten. GGZ Delfland voorziet, btw-vrij, in ervaren ambulante ggz-medewerkers. Daarnaast zorgt GGZ Delfland ervoor dat de praktijkondersteuner de POH-GGZ opleiding heeft gevolgd en volgen wij nauwgezet de landelijke ontwikkelingen binnen de functie POH-GGZ. Wij zullen onze medewerkers tijdig en adequaat voorzien van scholing om de kennis en kwaliteit actueel te houden volgens het landelijke profiel.

Een praktijkondersteuner die past bij jouw praktijk

GGZ Delfland heeft een team van goed opgeleide en ervaren professionals. We kijken naar de wensen en mogelijkheden van huisarts en poh-ggz en zoeken naar de beste match. GGZ Delfland neemt als formeel werkgever personeelszaken, opleiding, bijscholing en intervisie uit handen van de huisarts. De poh-ggz werkt onder regie en verantwoordelijkheid van de huisarts.

Een POH-GGZ aanvragen

Wil je een POH-GGZ aanvragen? Download dan het aanvraagformulier en mail deze naar Jeannette Lindenburg. Ook voor vragen over POH-GGZ kun je terecht bij Jeannette Lindenburg.