Praktijkondersteuning voor huisartsen

Een praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) is verantwoordelijk voor hulpvraaganalyse, begeleiding, kortdurende behandeling en als het nodig is voorbereiding van een verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten binnen de kaders van de huisartsgeneeskundige zorg.

Ondersteuning binnen de vertrouwdheid van de praktijk

De POH-GGZ zet zich in voor het helder krijgen van de psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding en psycho-educatie. De POH-GGZ kan een waardevolle bijdrage leveren op onder andere de volgende zorgactiviteiten:

 • probleemverheldering, uitvoeren van screeningsdiagnostiek en stellen van een vermoedelijke diagnose;
 • opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan;
 • geven van psycho-educatie, begeleiden en ondersteunen van zelfmanagement en motiveren tot actieve probleemoplossing;
 • interventies gericht op verbetering van functioneren;
 • geïndiceerde preventie, zorg gerelateerde preventie en terugvalpreventie;
 • doorverwijzen naar de bggz en sggz en ondersteunen tijdens overbrugging en informatie geven over de ggz en de sociale kaart;
 • begeleiden bij chronische problematiek;
 • samenwerken met/consulteren van psychologen en psychiaters, maatschappelijk werk, wijkteams en crisisdienst;
 • meten van behandeleffect.

De invulling van de functie bepaal je samen met de POH-GGZ medewerker, op basis van het functieprofiel POH-GGZ. Afstemming over de inzet gebeurt in overleg met de coördinator POH-GGZ.

Voordelen van detachering POH-GGZ

Bij inzet van een POH-GGZ in jouw praktijk, treedt GGZ Delfland op als werkgever en neemt de bijbehorende plichten en risico’s op zich. Daarmee heb je de zekerheid van vervanging bij langdurig verzuim van de vaste POH-GGZ en heb je minder administratieve lasten. GGZ Delfland voorziet, btw-vrij, in ervaren ambulante ggz-medewerkers. Daarnaast zorgt GGZ Delfland ervoor dat praktijkondersteuners de POH-GGZ opleiding volgen en volgen wij nauwgezet de landelijke ontwikkelingen binnen de functie POH-GGZ. Wij voorzien onze medewerkers van scholing om de kennis en kwaliteit actueel te houden volgens het landelijke profiel. En wij begeleiden POH-GGZ door regelmatig werkoverleg, jaargesprekken, intervisiebijeenkomsten en het aanbieden van geaccrediteerde (na)scholingen.

Praktijkondersteuners kennen de sociale kaart in de regio, hebben een goed netwerk en hebben een goede verwijsrelatie naar andere zorgaanbieders in de eerste of tweede lijn. Als er doorverwezen moet worden, zorgt de praktijkondersteuner dat de patiënt snel op de juiste plek terecht komt. De POH-GGZ werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en de huisarts blijft de formele verwijzer.

Inmiddels bedient GGZ Delfland een aantal huisartsenpraktijken/gezondheidscentra in Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Delft, De Lier, Den Hoorn, ’s Gravenzande, Hoek van Holland, Maasdijk, Middelharnis, Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, Rotterdam, Schipluiden, Schiedam, Vlaardingen en Wateringen. Op dit moment zijn 50 POH-GGZ collega's werkzaam in 71 huisartsenpraktijken.

Een praktijkondersteuner die past bij jouw praktijk

GGZ Delfland heeft een team van goed opgeleide en ervaren professionals. We kijken naar de wensen en mogelijkheden van huisarts en POH-GGZ en zoeken naar de beste match. GGZ Delfland neemt als formeel werkgever personeelszaken, opleiding, bijscholing en intervisie uit handen van de huisarts. De POH-GGZ werkt onder regie en verantwoordelijkheid van de huisarts.

GGZ Delfland doorloopt het sollicitatieproces en zorgt voor een zorgvuldige match met de juiste POH-GGZ. We maken duidelijke afspraken over de inzet en uren van de POH-GGZ. Bij ziekte of verlof zijn er geen kosten voor de huisarts.

Een POH-GGZ werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts, maar omdat de POH-GGZ gedetacheerd is liggen de werkgeverslasten bij GGZ Delfland. GGZ Delfland zorgt voor de juiste POH-GGZ op de juiste plek.

POH-GGZ medewerkers zijn minimaal een dagdeel per week inzetbaar en worden voorafgaand gescreend op opleidingsniveau en werkervaring.

Kosten

De kosten voor een praktijkondersteuner zijn per 1 januari 2024 € 68,12 per uur, btw-vrij, bij een minimale afname van 4 uur per week. Het uurtarief wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd naar aanleiding van de landelijke NZA tariefstijgingen in de WLZ en ZVW. Verlof- en verzuimuren brengen wij niet in rekening.

Voorwaarden

 • de huisarts is ten allen tijde eindverantwoordelijke binnen de praktijk;
 • werkgeverslasten en -taken liggen bij GGZ Delfland;
 • de uren die de POH-GGZ medewerker per week wordt ingezet zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contactueel vastgelegd in een medische dienstovereenkomst;
 • hoewel de POH-GGZ medewerker op urenbasis wordt gedetacheerd, moet de inzet wel in lijn zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd;
 • de overeenkomst is na 12 maanden opzegbaar met een opzegtermijn van 2 maanden.

Een POH-GGZ aanvragen

Wil je een POH-GGZ aanvragen? Download dan het aanvraagformulier en mail deze naar Jeannette Lindenburg. Ook voor vragen over POH-GGZ kun je terecht bij Jeannette Lindenburg.