Nieuws

De cliëntenraad van GGZ Delfland start ledenwervingscampagne

De cliëntenraad van GGZ Delfland is de campagne 'Als lid van de cliëntenraad…' gestart om leden te werven. De cliëntenraad bestaat nu uit zeven leden en dat mogen er 13 worden. In de campagne laten de raadsleden zien wat het lidmaatschap voor hen betekent. De cliëntenraad is namelijk niet alleen een belangrijk adviesorgaan, als lid maak je ook grote stappen in je eigen ontwikkeling. En die kans gunnen zij iedereen.

Onze cliëntenraad is een belangrijk en wettelijk adviesorgaan. Met elkaar behartigen de leden van de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Het gaat dan om zaken die het welzijn van cliënten raken, zoals de kwaliteit van zorg, veiligheid, voeding en verbouwingen. En het gaat om belangrijke organisatorische veranderingen, zoals overnames en benoemingen. Vanuit hun eigen kennis en ervaringen, en hun contact met andere cliënten, praat de raad mee over het beleid en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan onze raad van bestuur. Ook zijn ze een goed klankbord in allerlei projecten.

 

Cliëntenraad wil groeien

De cliëntenraad heeft de ambitie om te groeien. Ze zijn nu met 7 leden, en dat mogen er 13 zijn.
Een grotere cliëntenraad is niet alleen representatiever voor het grote aantal cliënten dat GGZ Delfland heeft, het geeft ook de mogelijkheid om meer van hun speerpunten en nieuwe onderwerpen te agenderen.

 

Campagne van start

Om te kunnen groeien, is de cliëntenraad de campagne ‘Als lid van de cliëntenraad…’ gestart.
Als lid heb je niet alleen invloed op het beleid van GGZ Delfland, je maakt ook stappen in je eigen ontwikkeling. Bijvoorbeeld in je herstel, in je ontwikkeling als mens, als teamlid of als stem namens andere cliënten van GGZ-Delfland?. In de campagne vertellen een aantal cliëntenraadsleden over de belangrijke betekenis die het lidmaatschap heeft voor hen.

De komende tijd vind je uitingen van de campagne op onze locaties en online op Facebook en op Instagram @clientenraadggzdelfland

Lees meer over de cliëntenraad