Nieuws

De NZa vraagt om zorgvraag- en behandelgegevens

Sinds 1 juli is GGZ Delfland verplicht om zorgvraag- en behandelgegevens van cliënten aan te leveren bij de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). Met die gegevens kan Nederland de zorg aanpassen op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

Het gaat om globale gegevens, en niet om persoonlijke gegevens. De gegevens die we delen, zijn dan ook nooit aan een cliënt te koppelen. Je hoeft niets te doen als je het goed vindt dat wij bij de NZa niet-persoonlijke zorgvraag- en behandelgegevens aanleveren. Wil je dat we deze gegevens niet delen? Vul dan samen met je behandelaar de privacyverklaring in. De NZa krijgt je gegevens dan niet.

Wil je meer over weten over de verplichting en hoe de NZa omgaat met de privacy van de gegevens, kijk dan op de website van de NZa of lees de patiëntenfolder van de NZa.