Nieuws

GGZ Delfland hanteert strengere eisen rondom corona-virus dan RIVM adviseert

Nu het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland opgedoken is, volgt GGZ Delfland de ontwikkelingen op de voet. Inmiddels heeft zij cliënten en medewerkers die afgelopen 2 weken in het risicogebied zijn geweest, verzocht thuis te blijven. Ook bezoekers, familie en naasten van cliënten die in één van de klinieken van GGZ Delfland verblijven, krijgen eenzelfde verzoek. Door deze maatregelen te treffen, wil GGZ Delfland de kans op verdere besmetting verkleinen zodat de zorg aan cliënten gecontinueerd kan worden.

 

E-health

De instelling hanteert daarbij strengere richtlijnen dan het RIVM adviseert. Ook al vertoont iemand geen verschijnselen, maar is hij wel in het risicogebied geweest of in aanraking geweest met iemand die is besmet, wordt hij toch verzocht thuis te blijven. "Niet alle afspraken hoeven verschoven te worden, want steeds vaker wordt een behandeling ondersteund door e-health", aldus een woordvoerder. Ook medewerkers kunnen thuis aan de slag.

Preventie

Per dag wordt bekeken of de maatregel van kracht blijft. Tot die tijd attendeert GGZ Delfland medewerkers en cliënten op de belangrijkste maatregelen die zij zelf kunnen nemen om verspreiding te voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik direct weg gooit
  • Raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan

Als je je zorgen maakt

Voor het meest actuele advies hoe je het best kunt handelen bij klachten, kun je de vragen en antwoorden op de website van het RIVM raadplegen. Cliënten van GGZ Delfland die binnenkort een afspraak hebben en in een risicogebied zijn geweest of in aanraking met iemand die is besmet, kunnen contact opnemen met hun behandelaar om te bespreken hoe de behandeling het best vervolgd kan worden.