Nieuws

GGZ Delfland herkent zich niet in oordeel college

Het College voor de Rechten van de Mens is op verzoek van een vrouwelijke medewerker tot het oordeel gekomen dat GGZ Delfland in de voorgelegde casus verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht. Hoewel GGZ Delfland het heel erg vervelend vindt dat een collega zich ongelijk behandeld voelt, herkent zij zich niet in de uitspraak. Het college gaat met de uitspraak voorbij aan het feit dat de toeslag waarover het gaat aan net zoveel vrouwen als mannen is toegekend.

In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt heeft GGZ Delfland aan vier nieuwe sociaal psychiatrische verpleegkundigen - twee mannen en twee vrouwen - een toeslag toegekend gebaseerd op de CAO GGZ. Daardoor is een verschil in beloning ontstaan tussen nieuwe en bestaande medewerkers. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. We hebben dit kenbaar gemaakt bij het college, maar het lijkt niet meegenomen te zijn in het oordeel.